Mircze: Nowy podział na okręgi wyborcze

Na sesji w dniu 31 sierpnia Rada Gminy Mircze dokonała podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, które mają zastosowanie do wyboru Rady Gminy.

Reklamy

Na XXI sesji w dniu 31 sierpnia br. Rada Gminy Mircze, Uchwałą nr XXI/151/2012 dokonała podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, które mają zastosowanie do wyboru Rady Gminy.

Podziału dokonano zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy i zgodnie z tą ustawą wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę, do Komisarza Wyborczego w Zamościu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

Nowy podział gminy Mircze na okręgi wyborcze


Źródło: UG Mircze