17 czerwca 2024

Mircze: Radni o opłacie śmieciowej

Opłata za odbiór odpadów od mieszkańców gminy Mircze będzie naliczana według liczby osób w danym gospodarstwie rodzinnym. Taką decyzję podjęła Rada Gminy podczas sesji, która odbyła się w środę 14 listopada. Rada nie zajmowała się jeszcze wysokością tej opłaty.

Reklamy

Radni mieli do wyboru dwie metody naliczania tak zwanej opłaty śmieciowej, od gospodarstw bądź liczby jego członków. Większość wybrała tę drugą opcję, chociaż zdaniem wójta Lecha Szopińskiego obydwie mają wady i zalety. – Metoda oparta na liczbie gospodarstw jest może mniej uciążliwa dla gminy, ale bardziej sprawiedliwą, choć nieidealną, wydaje się uwzględnienie liczby osób, zamieszkałych w danych gospodarstwie – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Lech Szopiński. 

Obecnie odpady w gminie Mircze są odbierane na podstawie indywidualnych umów, które ma około 60 procent gospodarstw domowych. Za wywóz śmieci płacą po 12 złotych miesięcznie.

Reklamy

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, od lipca przyszłego roku właścicielem odpadów będzie gmina, a obowiązek wnoszenia opłat z tego tytułu będą mieć wszyscy mieszkańcy.

Podczas środowej sesji radni wybrali metodę naliczania „opłaty śmieciowej”, ale nie zajmowali się jej wysokością. Na to samorządy mają czas do końca tego roku. 

Reklamy

Obowiązek wprowadzenia takiej opłaty od lipca 2013 roku mają wszystkie gminy i to one będą wybierać firmy, które na ich terenie będą się tym zajmować. Odpady będą trafiać do tak zwanych regionalnych instalacji zagospodarowania, których będzie w regionie kilka, a o przyporządkowaniu danej gminy do konkretnej instalacji zadecyduje samorząd województwa. Jeden z takich zakładów powstanie w Łaskowie w gminie Mircze.


Źródło: ias24.eu