25 maja 2024

Niezwykłe odkrycie hrubieszowskich archeologów

Grób księżniczki i wojownika odkryli hrubieszowcy archeolodzy podczas prac wykopaliskowych w Rogalinie w gm. Horodło, gdzie znajduje się cmentarzysko z wczesnej epoki brązu. Do tej pory odnaleziono tam 11 pochówków.

W miejscu pochówku księżniczki, archeolodzy znaleźli jedynie głowę i kilkanaście kręgów. Mogiła wyposażona była w niezwykle wartościowe we wczesnej epoce brązu ozdoby z miedzi, paciorki fajansowe, zawieszki z muszli oraz sierp krzemienny służący jako narzędzie do ścinania kłosów zbóż.

 

Więcej…

Niezwykłe odkrycie hrubieszowskich archeologów

 

Źródło: moje.radio.lublin.pl

Foto: Anna Chyrchała