NOSG: Operacja Flexible Operational Activities 2014

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w dniach od 9 lipca do 3 września 2014r. goszczą przedstawiciele służb granicznych Unii Europejskiej.

Reklamy

Obecność funkcjonariuszy Łotwy, Austrii, Rumunii i Polski podyktowana jest, nadzorowaną przez agencję FRONTEX, operacją ukierunkowaną na uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na odcinku granicy „zielonej”.

W dniu 6 sierpnia 2014r. w Placówce Straży Granicznej w Zbereżu odbyła się odprawa podsumowująca pierwszą fazę operacji koordynowanej przez Agencję FRONTEX.

Reklamy

W odprawie udział wzięli ppłk SG Andrzej Popko – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, ppłk SG Zbigniew Kosz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Zbereżu, Małgorzata Szabłowska – Naczelnik Wydziału Współpracy Europejskiej Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG, Oleg Gradinar – przedstawiciel nadzorujący operację z ramienia Agencji FRONTEX a także osoby koordynujące projekt z ramienia Nadbużańskiego Oddziału SG jak również z Placówek uczestniczących w przedsięwzięciu.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z przebiegu operacji.


źródło i fot. NOSG