Nowy Dyrektor ZS w Turkowicach

Zarząd Powiatu od dnia 1 stycznia 2006 roku powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turkowicach Ryszardowi Wiatrzykowi.

Reklamy

Okres, na który został powołany nowy dyrektor, to 5 lat szkolnych i kończy się z dniem 31 sierpnia 2011 roku.

Ryszard Wietrzyk pełnił obowiązki dyrektora w turkowickej szkole od pół roku.

zobacz fotki >>