Obchody 22. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

29 maja w Chełmie odbyły się obchody 22. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Miejscem uroczystości po mszy w Kościele Garnizonowym, był Chełmski Dom Kultury.

Reklamy

W chełmskich obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczyli: Pan Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wicewojewoda lubelski Marian Starownik, Wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, szkolnictwa, a także służb mundurowych.

Uroczystości były okazją do wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz mianowań na wyższe stopnie służbowe. W Nadbużańskim Oddziale SG awansowało łącznie:

– 26 funkcjonariuszy w korpusie oficerów,

– 131 funkcjonariuszy w korpusie chorążych,

– 97 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.


Uroczystości obchodów 22. rocznicy Utworzenia Straży Granicznej, uświetniła część artystyczna w wykonaniu funkcjonariuszy SG.

16 maja 1991 roku, na mocy ustawy o Straży Granicznej uchwalonej przez Sejm 12 października 1990 roku, w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pograniczna powstała Straż Graniczna. Straż Graniczna z formacji o charakterze wojskowym przekształciła się w formację o charakterze policyjnym. Na przestrzeni lat jej profil działania, zadania, strukturę organizacyjną i uprawnienia dostosowywano do zmieniających się wymogów i potrzeb, wynikających z uwarunkowań o charakterze strategicznym, odnoszących się do polityki państwa. W szczególności proces ten związany był z włączeniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen. Dziś Straż Graniczna jest profesjonalną formacją graniczno-migracyjną. Do podstawowych zadań formacji należy m.in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń.

W ramach NOSG funkcjonuje 20 Placówek Straży Granicznej oraz Ośrodek Strzeżony. Służbę pełni tu ok. 2,5 tysiąca funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy na co dzień zaangażowani są w ochronę granicy państwowej o długości 467 km. Funkcjonariusze SG strzegą części granicy z Republiką Białorusi i części granicy z Ukrainą.


Źródło i fot.: NOSG