Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu

1 marca br. w Zamościu odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Reklamy

 

W pierwszej części uroczystości w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu odbyła się konferencja historyczna pod hasłem: „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Celem wydarzenia, zainicjowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, było uroczyste podsumowanie projektu upowszechniającego wiedzę o wydarzeniach historycznych nazywanych Powstaniem Zamojskim. Do udziału w projekcie zaproszono wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Zamościa oraz powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Na realizację przedsięwzięcia złożyły się lekcje tematyczne, wystawy, różnorodne formy  upowszechniania materiałów źródłowych poświęconych „wydarzeniom zamojskim”, bezpłatne projekcje filmu „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-194” oraz „Konkurs Wiedzy o Powstaniu Zamojskim” przeprowadzony w szkołach 2 lutego 2017 roku. W konferencji podsumowującej projekt wzięli udział uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy 33 szkół ponadgimnazjalnych.  Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Pani Monika Żur p.o. Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Oświaty w Mieście Zamość, Pan Witold Marucha Kierownik Delegatury w Zamościu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Andrzej Bubeła Dyrektor Centrum Kultury Filmowej, kombatanci – członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Konferencji zorganizowanej w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych towarzyszyło wielokrotnie przywoływane  motto: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.” (Jana Paweł II). Na program uroczystości złożyły się: projekcja filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944” (powstałego z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z Telewizją Polską – TVP 3 Lublin),  niezwykle emocjonalne i osobiste wypowiedzi Weteranów – żołnierzy Armii Krajowej, bezpośrednich świadków wydarzeń oraz Podsumowanie „Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim”. Wszyscy laureaci kursu wiedzy ( 115 laureatów ) oraz  33 szkoły zaangażowane w realizację projektu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami (listy nagrodzonych oraz wykaz szkół w załączeniu). Dodatkowo, wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali egzemplarze filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”.

Najwięcej emocji wśród laureatów konkursu wzbudziła ufundowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość nagroda główna – zaplanowana na 5 kwietnia 2017 r. wycieczka do Warszawy, połączona ze zwiedzaniem siedziby Sejmu RP. Zgodnie z zapowiedzią fundatorów- ŚZŻAK Okręg Zamość weźmie w niej udział 115 uczniów i 12 nauczycieli.

Zakończenie konferencji miało wymiar artystyczny, dzięki wzruszającemu montażowi słowno-muzycznemu „Morowe panny”,  wspaniale przygotowanemu przez młodzież Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

W drugiej części uroczystości w Kościele Garnizonowym p.w. św. Jana Bożego w Zamościu odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. Mszę św. odprawił tamtejszy proboszcz – ks. płk. Bogusław Romankiewicz.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przejechali na Stare Miasto a następnie pieszo przeszli pod tablicę upamiętniającą byłą katownię gestapo i UB w Zamościu (Kamienica Czerskiego przy ul. Żeromskiego 15), gdzie przetrzymywano i torturowano żołnierzy AK, WiN oraz Żołnierzy Wyklętych.

W dalszej kolejności odśpiewano Hymn Państwowy i dokonano uroczystego ceremoniału wojskowego. Kompanię honorową pod dowództwem kpt. Kamila Taranowicza wystawił 3 Batalion Zmechanizowany. Zaproszonych gości – samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych i licznie przybyłych mieszkańców Zamościa oraz okolic powitał mgr Marian Derkacz, Sekretarz Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość.  Z uwagi na wyjazd Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość posła S. Zawiślaka do Warszawy na uroczystość nadania 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie imienia mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” ( tradycji 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 8 Pułku Piechoty Legionów AK, zamojskiego 9 Pułku Piechoty Legionów AK, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu WiN – Lublin ) okolicznościowe przemówienie wygłosił por Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

W dalszej części obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych por Michał Żak odczytał Apel Poległych, po którym nastąpił jeden z ostatnich punktów programu uroczystości – złożenie przez liczne delegacje wieńców i kwiatów. W delegacjach uczestniczyli  także m.in. przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, Zakładu Karnego w Zamościu, Koła Rejonowego w Józefowie a także młodzież zamojskich szkół oraz harcerze z 10 DH „Traperski Krąg” z Suśca.

            W uroczystości udział wzięło także kilkanaście pocztów sztandarowych, m.in. poczet 3 Batalionu Zmech. w Zamościu, Zakładu Karnego w Zamościu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, poczty Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość m.in ze Starego Zamościa, Uchań i Tyszowiec oraz poczty sztandarowe zamojskich szkół.

            Zaproszenie ŚZŻAK Okręg Zamość na uroczystości przyjęli Zastępca Prezydenta Miasta Zamość – Andrzej Zastąpiło, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu – Witold Marucha, Dowódca 3 ZBZ w Zamościu – płk. Leszek Winogrodzki, Dowódca 32 WOG w Zamościu – płk. Grzegorz Pytlak, Komendant WKU w Zamościu – ppłk. Wojciech Witek, Dowódca Kompanii Honorowej – kpt. Kamil Taranowicz, Komendant PSP w Zamościu – bryg. mgr. Inż. Jacek Sobczyński, Komendant Miejski Policji w Zamościu – mł. insp. Wiesław Pawluk, Komendant Straży Miejskiej w Zamościu – Marian Puszka, Komendant Hufca ZHP Tomaszów Lubelski – phm. Anna Rojek, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy Zamościa i okolic. 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy młodzieży za liczny udział w konkursie, dyrekcjom szkół i ich opiekunom za zaangażowanie oraz trud wniesiony w przygotowanie uczniów do konkursu, przede wszystkim zaś dziękujemy za wspólne, godne uczczenie pamięci Bohaterów.

 

***

 

Wyniki Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim

(2 lutego 2017 r.)

 

L.p.

Imię

Nazwisko

Szkoła

Liczba Punktów

 1.  

Dariusz

Maryńczak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Katarzyna

Janicka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Natalia

Fidler

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Klaudia

Kiełczewska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Aleksandra

Kowalik

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Patryk

Budziński

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Paweł

Marczyński

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Konrad

Lis

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

11

 1.  

Norbert

Marek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Przemysław

Wojda

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Damian

Bulak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Hubert

Świstowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Dawid

Zań

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Marcin

Dudek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Paweł

Pogudz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Wojciech

Matwij

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Mateusz

Sagan

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

11

 1.  

Monika

Cisek

I Liceum ogólnokształcące w Zamościu

11

 1.  

Emilia

Pietryka

I Liceum ogólnokształcące w Zamościu

11

 1.  

Jarosław

Zając

Zespół Szkół nr 4 w Zamościu

11

 1.  

Weronika

Gura

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcącychw Biłgoraju

11

 1.  

Dawid

Burzyński

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

11

 1.  

Natalia

Kaczorowska

Zespół Szkół Zawodowych
 i Ogólnokształcących w Biłgoraju

11

 1.  

Dominik

Dziura

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.

11

 1.  

Marcin

Psiuk

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju

11

 1.  

Aleksandra

 

Pawlos

Zespół Szkół Ogólnokształcących
 i Zawodowych w Turobinie

11

 1.  

Aneta

Peichert

Zespół Szkół Ogólnokształcących
 i Zawodowych w Turobinie

11

 1.  

Aleksandra

 

Zawada

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie

11

 1.  

Grzegorz

Greszta

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie

11

 1.  

Arkadiusz

Skiba

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie

11

 1.  

Klaudia

Paluch

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

11

 1.  

Dorota

Malicka

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

11

 1.  

Damian

Traczuk

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

11

 1.  

Jacek

Perechowski

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

11

 1.  

Weronika

Kozaczuk

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

11

 1.  

Karol

Świder

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

11

 1.  

Wiktoria

Cios

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

11

 1.  

Malwina

 
 

 

Gmitrowicz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

11

 1.  

Kacper

Krupa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

11

 1.  

Anna

Popek

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

11

 1.  

Krystian

Koman

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcącychw Biłgoraju

10

 1.  

Kacper

Kość 

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

10

 1.  

Hubert

Samulak

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

10

 1.  

Norbert

Swatowski

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

10

 1.  

Paweł

Gumiela

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju

10

 1.  

Robert

Rataj

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju

10

 1.  

Ilona

Marzec

Katolickie LO w Biłgoraju

10

 1.  

Sandra

Górniak

Zespół Szkół w Grabowcu

10

 1.  

Magdalena

Bernard

Zespół Szkół w Grabowcu

10

 1.  

Krzysztof

Wawszczak

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

10

 1.  

Marcin

Bubiło

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

10

 1.  

Patryk

Pacaj

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

10

 1.  

Marcin

Mazurek

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

10

 1.  

Magda

Kusa

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu

10

 1.  

Grzegorz

Kmieć

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu

10

 1.  

Oskar

Małecki

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu

10

 1.  

Sebastian

Szabat

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu

10

 1.  

Daniel

Naleśnik

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu

10

 1.  

Kamila

Złomańczuk

I Liceum ogólnokształcące w Zamościu

10

 1.  

Konrad

Lewusz

I Liceum ogólnokształcące w Zamościu

10

 1.  

Szymon

Sirko

I Liceum ogólnokształcące w Zamościu

10

 1.  

Maciej

Piasecki

I Liceum ogólnokształcące w Zamościu

10

 1.  

Cezary

Ludian

Zespół szkół nr 4 w Tomaszowie Lub.

10

 1.  

Magdalena

Dziuba

Zespół szkół nr 2 w Tomaszowie Lub.

10

 1.  

Ewelina

Nowoświat

Zespół szkół nr 2 w Tomaszowie Lub.

10

 1.  

Patryk

Duda

Zespół szkół nr 5 w Tyszowcach

10

 1.  

Mateusz

Gorczyca

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Paulina

Pawluk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Damian

Ożga

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Grzegorz

Pałęga

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Kamil

Naklicki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Michał

Ciurysek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Rafał

Zieliński

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Jarosław

Sieczkarz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Sebastian

Sadło

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
 w Zamościu

10

 1.  

Mateusz

Jarosz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Krystian

Kozak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Damian

Derewecki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Piotr

Cioś

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Łukasz

Jamroż

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Bartłomiej

Komisarczuk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
 w Zamościu

10

 1.  

Oskar

Wytrykus

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Jan

Jarszak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Mateusz

Wasiura

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Jakub

Łagowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Zamościu

10

 1.  

Magdalena

Panuciak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Aleksandra

Kruk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Konrad

Krawczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Bartosz

Kozak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Patrycja

Szczerbińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Iwona

Płoszaj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Aleksandra

Ogórek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Paulina

Jastrzębska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Joanna

Dudek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Kinga

Dąbrowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Patrycja

Czapla

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Klaudia

Skrzypa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Dominika

Barda

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Grzegorz

Derewecki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Paulina

Boryta

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Roksana

Kozłowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Sandra

Krochmalska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Agnieszka

Pluskota

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Angelika

Radaj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Zuzanna

Wojtów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu

10

 1.  

Miłosz

Ostrowski

II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu

10

 1.  

Cezary

Fornal

Zespół Szkół w Horodle

11

 1.  

Damian

Matwiejczuk

Zespół Szkół w Horodle

11

 1.  

Rafał

Szymonik

Zespół Szkół w Horodle

11

 1.  

Anna

Wołoszyn

Zespół Szkół w Horodle

10

 1.  

Michał

Lekan

Zespół Szkół w Horodle

10

 1.  

Dominik

Kruk

Zespół Szkół w Horodle

10

 1.  

Alina

Małkowicz

Zespół Szkół w Horodle

10

 1.  

Krystian

Porada

Zespół Szkół w Horodle

10

 1.  

Michał

Szymański

Zespół Szkół w Horodle

10

 

 

źródło i fot. ŚZŻAK Okręg Zamość