17 kwietnia 2024

Oferty pracy PUP 29. 11. 2005

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że na dzień 29.11.2005 roku posiada następujące oferty pracy

– inspektor BHP,
– inż. geodeta z uprawnieniami,
– specjalista ds. zbytu produktów gotowych,
– automatyk,
– elektronik.

Szczegółowych informacji udziela pośrednik pracy
Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie pokój nr 8,
Tel/fax /084/ 696-26-91, 696-26-92 w. 47.
Szczegółowych informacji udziela pośrednik pracy
Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie pokój nr 8, Tel/fax /084/ 696-26-91, 696-26-92 w. 47.

Materiał nadesłała kierownik Działu Pośrednictwa i Promocj i Usług Rynku Pracy Beata Nadulska