Opłatek w Horodle

W dniu 29 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle odbyło się „Spotkanie Opłatkowo – Nowaroczne” zorganizowane przez Zarząd Powiatowego Centrum Stowarzyszenie Agroturystyki w Horodle i Wójta Gminy Horodło.

Reklamy

W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Bożek – Wójt Gminy Horodło, Paweł Augustynek – Przewodniczący Rady Gminy Horodło, ks. kan. Henryk Krukowski – proboszcz parafii rzymsko – katolickiej w Horodle, Zdzisław Kosakowski – Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego, Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Lech Szopiński – Wójt Gminy Mircze, Krystyna Ulanicka – Przewodnicząca Rady Gminy Dubienka, Małgorzata Piróg – Kierownik Zespołu Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli(oddział Sitno), Halina Ulida i Jan Lipiński z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie, kwaterodawcy PCSA w Hrubieszowie z siedzibą w Horodle oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do stowarzyszenia.

W trakcie wystąpień gości zwrócono uwagę na:
– udział kwaterodawców w imprezach i uroczystościach, jakie będą się odbywać na terenie powiatu m.in. 90 – lecia powstania powiatu, 600 lecia Unii Polsko – Litewskiej,
– większą niż dotychczas promocję własnych gospodarstw agroturystycznych na stronach internetowych, folderach i własnych ulotkach,
– udział gospodarstw agroturystycznych w targach agroturystycznych,
– przekształcenie Powiatowego Festynu Agroturystycznego w większą imprezę np. Nadbużański Jarmark Agroturystyczny z udziałem większej liczby kwaterodawców z nadbużańskich gmin
i pobliskich miejscowości z Ukrainy,
– pozyskiwanie środków unijnych

Spotkanie, śpiewając znane polskie kolędy, uświetniła kapela podwórkowo – ludowa „Horodlacy” działająca przy GOK w Horodle.

Tekst: Józef Krzywiński – Prezes PCSA
Zdjęcia: Joanna Stefaniak

zobacz zdjęcia >>