21 czerwca 2024

Ósemeczka w ofercie, czyli bezpieczeństwo narodowe!

Dobrą wiadomość przyniósł nowy rok akademicki dla PWSZ w Zamościu. Uczelnia oferująca bezpłatne kształcenie na studiach pierwszego stopnia uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Reklamy


Tym samym w ofercie uczelni kandydaci mają do wyboru osiem kierunków studiów, oprócz bezpieczeństwa są jeszcze: filologia angielska, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, politologia oraz turystyka i rekreacja.

Nowy kierunek PWSZ cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju, a zyskuje jeszcze na znaczeniu w kontekście niepewnej sytuacji na wschodzie Europy. Studia mają przygotować studentów do realizacji w przyszłości zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, administracji porządku publicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W ramach kierunku studenci mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności: bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe oraz służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa. Wiedzę zdobywać będą nie tylko na zajęciach na uczelni, ale także odbywając 

Reklamy

3-miesięczne praktyki zawodowe w instytucjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, takich jak m.in. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, wojsko, policja, straż pożarna, izba celna, urzędy miast i urzędy gmin.

Warto jeszcze dodać, że zamojska uczelnia zabiega o uruchomienie jeszcze jednego kierunku – finansów i rachunkowości. Kto wie, może przyszłoroczna rekrutacja będzie dotyczyć nie ośmiu, a dziewięciu kierunków studiów. Warto trzymać rękę na pulsie i już dziś mieć na uwadze ofertę PWSZ w Zamościu. Z roku na rok przybywają nowe kierunki i nowi studenci. Może Ty też będziesz jednym z nich?

Reklamy

 

MS

„Skafander. Bezpłatna Gazeta Akademicka” 2015, nr 11 (75), s. 1