17 lipca 2024

PCK – Świetlica Środowiskowa w Nieledwi

Kolejny sukces Wójta Gminy Trzeszczany Mirosława Kutery. Z dniem 1 kwietnia 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą, a PCK na mocy którego zostanie uruchomiona świetlica środowiskowa w Szkole Podstawowej w Nieledwi.

Reklamy

Jest to program pilotażowy, który w początkowej fazie (do końca sierpnia 2008r.) obejmie tylko cztery szkoły w powiecie hrubieszowskim, jednak od września tego roku Wójt zapowiedział, że postara się o następne środki na kolejną świetlicę, tym razem w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach. Program świetlicy jest zaplanowany na cztery lata – do sierpnia 2011 roku.

Świetlice Środowiskowe są ostatnio bardzo promowanym narzędziem wspierania rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, oraz zapewnienia pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Świetlica jest placówką szkolno-wychowawczą udzielającą wsparcia popołudniowego, współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami pomagającymi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Reklamy

Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
– dobrem dziecka
– poszanowaniem praw dziecka
– potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
– koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych
– potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia
– poszanowaniem praw rodziców wynikającym z przepisów prawa rodzinnego

Reklamy

Świetlica będzie czynna we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie, natomiast w okresie zimowych i letnich przerw wakacyjnych, w przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki – ilość dni i godzin funkcjonowania świetlicy będzie dostosowana do lokalnych potrzeb.

W świetlicy będzie zatrudniony nauczyciel języka angielskiego, będą przeprowadzane programy edukacyjne „Super Wiewiórka” dla najmłodszych, „Ratowniczek” dla starszych. W ciągu każdego roku będą zorganizowane dwie wycieczki, a w wakacje starsze dzieci pojadą na obóz, natomiast młodsze na kolonie.

Zasadniczym celem programu zajęć świetlicy środowiskowej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, świadome i aktywne przygotowanie go do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Ukształtowanie osobowości zgodnej z uznawanymi społecznie normami i wartościami chrześcijańskimi. W tym celu program świetlicy został podzielony na wiele kręgów tematycznych, aby poprzez ich realizację osiągnąć cel ogólny.

Gmina Trzeszczany otrzymała również środki w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich i została wyznaczona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej do pilotażu. Oznacza to, że jako pierwsi otrzymają pieniądze na realizację Planu Działania, który został już zatwierdzony przez ROPS. W ramach tego programu planowana jest między innymi jeszcze jedna świetlica środowiskowa.

Gminny Ośrodek Kultury w Nieledwi złożył projekt na Klub Przedszkolaka w odpowiedzi na konkurs w ramach programu Kapitał Ludzki ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Projekt opiewa na kwotę 180 tys. zł. na okres dwóch lat. Konkurs obejmuje Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i został dalej przekazany do KOP (Komisji Oceny Projektów). Nie ma jeszcze ostatecznych wyników, ale jeśli nawet nie zdobędzie wystarczającej ilości punktów to GOK będzie składał go jeszcze raz w następnym terminie. Aż do skutku.

Wójt Gminy Trzeszczany wraz ze swoimi pracownikami, jak widać wykorzystuje każdą okazję na zdobycie środków zewnętrznych. W 2007 roku Gmina otrzymała wyróżnienie w postaci Kryształowej Cegły za najlepsze inwestycje budowlane po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej w kategorii obiekty sportowo-rekreacyjne za remont i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Nieledwi.

Przypomnijmy: Konkurs o Kryształową Cegłę organizowany jest od 1999 roku. Początkowo swoim zasięgiem obejmował Euroregion Bug. Z roku na rok przybywało uczestników i zwiększał się jego zasięg. W zakończonej edycji o nagrody walczyły inwestycje budowlane z trzech regionów wschodniej Polski (lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego), z Dolnego Śląska, z dwóch regionów Ukrainy (lwowskiego i wołyńskiego), z regionu brzeskiego na Białorusi oraz z Litwy (z regionów wileńskiego i Alytus).

W tym roku po raz pierwszy do grona uczestników lubelskiego konkursu dołączyły słowackie Koszyce. Łącznie w VII edycji „Kryształowej Cegły” uczestniczyło ponad 70 obiektów.

tekst
Justyna Krawczyk