14 kwietnia 2024

Pierwszy poligon Terytorialsów z Grotami

Na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, w woj. podkarpackim, zakończyło się szkolenie zintegrowane żołnierzy 25 batalionu lekkiej piechoty z Zamościa. Ponad 200 ochotników po raz pierwszy w trudnych warunkach poligonowych szkoliło się na karabinkach MSBS GROT. To pierwsze tego typu szkolenie zintegrowane w lubelskiej brygadzie, gdzie wszyscy żołnierze ćwiczyli na nowej broni.

 

Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie od 17 sierpnia do 30 sierpnia br. trwało szkolenie zintegrowane żołnierzy 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu. To ten batalion jako jeden z pierwszych w lubelskiej brygadzie otrzymał karabinki Grot, co potwierdza że proces przezbrojenia z karabinków Beryl na nowoczesne Groty w lubelskiej brygadzie OT przebiega zgodnie z planem i tym samym 2 LBOT dołącza do pozostałych brygad OT, na wyposażeniu których są już karabinki Grot.

Właśnie podczas tego poligonu Terytorialsi doskonalili swoje umiejętności strzeleckie na nowych karabinkach. To wyzwanie bo wymaga to od żołnierzy „przestawienia” się z dotychczas używanych karabinków Beryl i nauki innych nawyków związanych zarówno z posługiwaniem się jak i obsługą MSBS Grot. Wrażenia z użytkowania tej broni są bardzo pozytywne, jak mówią sami żołnierze karabinek jest bardzo celny i jest też bardziej intuicyjny i funkcjonalny od dotychczas używanych Beryli. Terytorialsi posiadają już określone umiejętności z zakresu sprawnego i taktycznego posługiwania się bronią, wiedzę tą nabyli podczas dotychczasowych szkoleń rotacyjnych i zintegrowanych, teraz zadaniem dla nich w trakcie ćwiczeń będzie dostosować te umiejętności i wiedzę do nowego typu broni.

Wizytując szkolących się na poligonie żołnierzy dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz powiedział: „to bardzo ważne dla brygady, dla moich żołnierzy, że mamy na wyposażeniu nowoczesny sprzęt, w tym nowe karabinki Grot. Od początku istnienia brygady szkoliliśmy się na karabinkach Beryl, a teraz przechodzimy na Groty – a to rodzi wyzwania począwszy od kwestii logistycznych, a na wyszkoleniu każdego żołnierza skończywszy. Każda broń jest inna, ma inne właściwości i tej nowej broni, jej właściwości, specyfiki i samego użytkowania żołnierze muszą się nauczyć. Nie mniej jednak jestem spokojny, wierzę że szybko przekonają się do nowego karabinka, wyrobią prawidłowe nawyki w posługiwaniu się nim i będą, tak jak miało to miejsce do tej pory – osiągali wysokie wyniki strzeleckie”.

Przypomnijmy, że 24 maja br. podczas obchodów święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła zapowiedział, że lubelska brygada OT jeszcze w tym roku otrzyma na wyposażenie karabinki MSBS Grot.

Obecnie proces przezbrajania z karabinków Beryl na karabinki Grot w lubelskiej brygadzie realizowany jest zgodnie z planem i sukcesywnie pododdziały otrzymują partie tego polskiego najnowszego karabinka. Zgodnie z założeniami do końca października br. 2 LBOT całkowicie przezbroi się na ten model broni.

Karabinek MSBS Grot jest produktem polskim, został opracowany w ramach programu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej i jest całkowicie nową konstrukcja, opracowaną wspólnie przez Fabrykę Broni w Radomiu i  Wojskową Akademię Techniczną.

Rodzina karabinków znanych pod skrótem MSBS otrzymała wspólną nazwę Grot upamiętniającą gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” – komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i  AK, jednego z twórców podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej.

 

***

 

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” jest jedną z największych brygad OT w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie brygada liczy około 3400 żołnierzy, średnia wieku żołnierza OT to 32 lata.

 

(tekst i fot. 2LBOT)