5 marca 2024

Poseł Zawiślak: Wątpliwości prawne dotyczące nowego sposobu doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich

Interpelacja poselska posła Sławomira Zawiślaka w sprawie wątpliwości prawnych dotyczących nowego sposobu doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich

Reklamy


Szanowny Pan

Marek Biernacki

Reklamy

Minister Sprawiedliwości

 

Interpelacja poselska w sprawie wątpliwości prawnych dotyczących nowego sposobu doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich

 

Od 1 stycznia br. pisma procesowe i inne przesyłki sądowe i prokuratorskie doręcza podmiot prywatny współpracujący w kraju z wieloma drobnymi przedsiębiorcami – kioskarzami, kwiaciarkami, mechanikami sprzętu RTV itp. To właśnie w takich punktach strony postępowania, adresaci przesyłek, także adwokaci i radcowie prawni muszą odbierać przesyłki, które nie zostały doręczone im bezpośrednio z uwagi na nieobecność w domu lub w kancelarii. Sytuacja ta budzi wiele wątpliwości prawnych, a także sprawia sporo problemów natury technicznej. W wielu przypadkach dzieje się tak, że przedsiębiorca, u którego adresat musi odebrać przesyłkę z sądu, jest jednocześnie stroną postępowania. Przy doręczeniu ma wgląd do danych osobowych osób postronnych. Jednocześnie adwokaci i radcowie prawni ustawiają się w kolejkach do m.in. kiosków w celu odebrania przesyłki sądowej, co nie wpływa dobrze na wizerunek polskiego wymiaru sprawiedliwości, burzy jego powagę.

            Wobec kontrowersji, a nade wszystko wobec poważnych wątpliwości prawnych, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy zdaniem Pana Ministra sytuacja, w której strona postępowania doręcza drugiej stronie pisma procesowe i inne przesyłki sądowe i prokuratorskie nie budzi zdaniem Pana Ministra wątpliwości co do zgodności z prawem?

Czy zdaniem Pana Ministra fakt, że przesyłki sądowe i prokuratorskie adresaci muszą odbierać w kwiaciarniach, zakładach naprawy sprzętu RTV, kioskach i podobnych miejscach nie burzy powagi polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Czy zdaniem Pana Ministra dostęp przedsiębiorców, współpracujących z firmą doręczającą te przesyłki, do danych osobowych postronnych osób nie budzi wątpliwości co do zgodności z prawem ochrony danych osobowych?

 

Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP                                                                  

Klub Parlamentarny PiS