Akcja Szybki PIT

W związku z akcją rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie uprzejmie zaprasza wszystkich podatników do korzystania z akacji „Szybki PIT”.

Reklamy

W związku z akcją rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie uprzejmie zaprasza wszystkich podatników do korzystania z adresu http://www.szybkipit.pl/.

Korzyści wynikające ze złożenia złożenia deklaracji w formie elektronicznej to szybszy zwrot nadpłaty, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu, gwarancja poprawności składanej deklaracji,  oszczędność czasu.

System  e-Deklaracje upraszcza sposób wypełniania i przekazywania dokumentów. Podatnicy posiadający dostęp do sieci Internet mogą w prosty i wygodny sposób przesłać swoje zeznania, deklaracje, informacje, dokumenty do Urzędu Skarbowego. Użytkownicy systemu mają możliwość wywiązania się z obowiązku składania informacji podatkowych bez konieczności drukowania formularzy papierowych, ich kopertowania oraz przesyłania do właściwych organów podatkowych. Np. Pracodawcy  mogą wysłać wymagane informacje dotyczące zatrudnianych pracowników. Więcej informacji uzyskają państwo na stronie internetowej