Powiatowe doradztwo zawodowe

Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza do udziału w projekcie „Powiatowe doradztwo zawodowe”. Beneficjentami projektu mogą być osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (bez matury).

Reklamy

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX, Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

Istnieje możliwość odbycia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych mieszczącym się w Policealnej Szkole Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Okres realizacji: 01.02.2011 – 31.10.2011

Celem projektu ”Powiatowe doradztwo zawodowe” jest wzrost poziomu edukacyjnego oraz wzrost wiedzy na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego.

W celu jego osiągnięcia pragniemy zwiększyć liczbę osób kształcących się w ramach formalnego kształcenia ustawicznego opłacając uczestnikom projektu jeden rok nauki w wybranej placówce. Wybór szkoły będzie poprzedzać indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z zakresu efektywnego kształtowania własnej edukacji i wyboru szkoły w kontekście regionalnego rynku pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

– w wieku 18 – 64 lat

– zamieszkałe na terenie woj. Lubelskiego

– chcące z własnej inicjatywy podjąć kształcenie w ramach formalnego kształcenia
ustawicznego

• bezrobotne (100 osób)

• nieaktywne zawodowo (80 osób)

• pracujący (20 osób)

Beneficjentami projektu mogą być osoby z wykształceniem MAX średnim (bez matury).

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek
w Lublinie.

W ramach projektu :

• Doradztwo indywidualne (6 godzin). Na podstawie analizy cech charakteru, indywidualnych predyspozycji, sytuacji osobistej oraz zainteresowań każdy z uczestników wybierze optymalną dla siebie szkołę dla dorosłych.

• Doradztwo grupowe (16 godzin). Jego celem jest przygotowanie do aktywności na rynku edukacyjnym i rynku pracy. Ma przekonać o słuszności podejmowania dokształcania i aktualizowania swoich kwalifikacji.

• Nauka w szkole dla dorosłych za darmo (1 rok). 100 BO rozpocznie naukę w wybranej szkole dla dorosłych- zostanie opłacony 1 rok pobytu BO w szkole

• Wyżywienie i materiały dydaktyczne.

Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięcia zapraszamy do
Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie.

Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej mieści się przy ul. Zamojskiej 16 (budynek Gimnazjum nr 3) w Hrubieszowie. tel.: (84) 697 00 64, (84) 696 52 15 www.policealne.ipt.pl/hrubieszow.

Młodzieżowe Centrum Kariery mieści się przy ul. Kruczej 20 (budynek PGKiM, obok sklepu wielobranżowego) w Hrubieszowie.

Czynne pon. – pt. od 7.45 do 15.45.
tel/fax: 84 696 43 18
e-mail: mck.hrubieszow@ohp.pl