19 maja 2024

Powiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych

HrubieszówWerbkowice

Dnia 22 listopada 2009 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się 10 jubileuszowy Powiatowy już nie przegląd lecz Festiwal Zespołów Śpiewaczych pod honorowym patronatem Starosty Powiatowego w Hrubieszowie.

***

Zespoły zaprezentowały pieśni ludowe, obrzędowe, przyśpiewki z własnego regionu.

W festiwalu udział wzięło 17 podmiotów wykonawczych z powiatu hrubieszowskiego:
1. Zespół Śpiewaczy „Kresowianie” z Hrebennego
2. Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi” z Kopyłowa
3. Zespół Śpiewaczy „Huczwiańskie Echo” z Hrubieszowa
4. Klub Złotego wieku z Hrubieszowskiego Domu Kultury
5. Zespół Śpiewaczy „Nadbużanie” z Horodła
6. Zespół Śpiewaczy Seniorów „ECHO” z Mircza
7. Zespół Śpiewaczy „Górzanki” z Gozdowa
8. Zespół Śpiewaczy „Kopyłowianki” z Kopyłowa
9. Zespół Śpiewaczy „Szychowianki” z Szychowic
10. Kapela z Zespołem śpiewaczym z Honiatycz
11. Zespół Śpiewaczy „Nadbużanki” z Gołębia
12. Zespół „Staszicowiacy” z Wiejskiego Domu Kultury w Jarosławcu
13. Zespół Śpiewaczy „Klubu Seniora” z Dołhobyczowa
14. Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Czerniczyna
15. Zespół Śpiewaczy „Polanie” z Wolicy
16. Międzypokoleniowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych
17. Duet Rodzinny z Wolicy

Zespoły oceniło niezależne jury w składzie:

Agnieszka Pośnik – Przewodniczący (mgr muzykologii, krytyk muzyczny, wykładowca szkoły muzyki kościelnej w Zamościu)

Krzysztof Gumiela – Członek (mgr wychowania muzycznego, instruktor muzyki w Hrubieszowskim Domu Kultury, kierownik kapeli ludowej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, kierownik artystyczny zespołu „Nicolaus”)

Jury oceniało według określonych kryteriów:
– poziom artystyczny wykonywanych utworów
– dobór repertuaru
– ogólną prezentację zespołu

Podczas obrad jury dla widowni wystąpiła Orkiestra Dęta z Obszy, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy pod kierownictwem Pana Wojciecha Baszkiewicza.

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Kapela z Zespołem Śpiewaczym z Honiatycz
II Zespół – Śpiewaczy seniorów „Echo” z Mircza
III miejsce – Zespół Śpiewaczy Staszicowiacy z Wiejskiego Domu Kultury w Jarosławcu

Wyróżnienia specjalne przyznano:

– Zespołowi Śpiewaczemu „Sami Swoi” z Kopyłowa
– „Klubowi Złotego Wieku” z Hrubieszowskiego Domu Kultury
– „Duetowi rodzinnemu” z Wolicy

Festiwal Sponsorowali:
Pan Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski
Pan Marian Kozyra – piekarnia Werbkowice
Pan Jerzy Rybczyński – hurtownia art. spożywczo – przemysłowych

Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że przyszłoroczny Festiwal będzie się cieszył równie wspaniałą frekwencją.

***

Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Werbkowicach

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009