Praca w Służbie Więziennej

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Reklamy

Poszukiwani są kandydaci na stanowiska młodszej pielęgniarki i młodszego ratownika medycznego.

Na stanowisku młodszej pielęgniarki wymagany jest tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek;

Wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko młodszego ratownika medycznego to dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich) albo dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).

Więcej na stronie Służby więziennej »

(źródło: sw.gov.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu

Hrubieszów: Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu

 

LubieHrubie na Instagramie