Projekty Gminy Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Dwa projekty z terenu Gminy Hrubieszów otrzymają dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wynika to z decyzji, którą podjął Zarząd Województwa Lubelskiego, po rozpatrzeniu projektów złożonych w do końca marca br.

Wnioskodawcą pierwszej z tych operacji, pn. „Modernizacja budynków świetlic w Czumowie, Dąbrowie, Jankach i Masłomęczu”, była Gmina Hrubieszów. Cel operacji to: „Podniesienie dostępu do usług kulturalnych, zaspokajanie potrzeb społecznych, świadczonych w świetlicach wiejskich oraz zwiększenie atrakcyjności tych obiektów dla samych mieszkańców i turystów poprzez ich remont, a także promocja i dalsze propagowanie lokalnego produktu turystycznego, jakim są Goci, poprzez ustawienie eksponatu – „Chaty biesiadnej Gotów”.

Zakres prac obejmuje remonty budynków czterech świetlic wiejskich, w tym: wyminę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzenie prac wewnątrz obiektów, w tym prac malarskich, docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont schodów, a także wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynków. Oprócz tego w miejscowości Masłomęcz zaplanowano wybudowanie wolnostojącej wiaty – eksponatu wystawowego „Chaty biesiadnej Gotów”. Natomiast w miejscowościach Dąbrowa i Janki przewidziano także wykonanie nowego ogrodzenia placu wokół budynku świetlicy.

Całkowita wartość operacji, wskazana we wniosku o dofinansowanie wynosiła 660.697,30 zł, w tym wysokość przyznanej pomocy ze środków EFRROW: 406.166 zł.

***

Wnioskodawcą operacji pn.: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach” był Gminny Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s. w Wołajowicach. Cel operacji to: „Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez remont budynku i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury”.

Zakres prac obejmuje remont budynku GOK w Wołajowicach, w tym: wyminę pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściową wyminę podłóg oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę armatury sanitarnej i wykonanie prac malarskich wewnątrz obiektu. Oprócz tego zaplanowano wymianę ogrodzenia i utwardzenia placu przy Ośrodku wraz z wyposażeniem w bramę i furtkę.

Całkowita wartość operacji, wskazana we wniosku o dofinansowanie wynosiła 714.292,11 zł, w tym przyznana pomoc ze środków EFRROW: 419.219,00 zł.

***

Realizacja obu projektów ma zakończyć się w czerwcu 2010 r. Tymczasem w najbliższych kilku dniach planowane jest podpisanie umów na ich dofinansowanie.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009