17 kwietnia 2024

Propozycje szkoleń mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro”

Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” zwraca się z prośbą do mieszkańców obszaru działania LGD (gminy wiejskie powiatu hrubieszowskiego) o zgłaszanie do Biura Stowarzyszenia propozycji szkoleń.

Szkolenia które możemy realizować muszą mieć na celu kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów np. produkt regionalny, rzemiosło, szkolenia kulinarne itp. oraz z agroturystyki lub turystyki.

Szkolenia, których tematyka spotka się z największym zainteresowaniem zostaną zorganizowane na terenie gminy z której zgłosi się największa liczba chętnych.
 
Propozycje można zgłaszać telefonicznie (84 696 20 77) , mailowo (biuro@lgdhrubieszow.pl) bądź osobiście (ul. 3 Maja 10, 22-500 Hrubieszów).

 

Źródło: LGD „Lepsze Jutro”