Pytania konkursowe nr 7 i 8

Przedstawiamy kolejne pytania w konkursie: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”.

Reklamy

07.07.2008 r.

7. W jakich latach zamieszkiwał w Hrubieszowie znany poeta i notariusz, Bolesław Leśmian?

8. Gdzie i w którym roku Bolesław Chrobry przeprawił się przez Bug podczas wyprawy na Kijów?

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 16 lipca 2008 r. na adres
e-mail: pbp@pbphrubieszow.com.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

***

REGULAMIN KONKURSU >>