25 lipca 2024

Region Gotania: Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne kursy i szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne kursy i szkolenia w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy

Gmina Miejska Hrubieszów/Instytucja Realizująca Projekt, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22-500 Hrubieszów zaprasza osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin podregionu Gotania do udziału w bezpłatnych szkoleniach/kursach. Podregion Gotania obejmuje teren miasta Hrubieszowa oraz gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Komarów-Osada, Mircze, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice

             I. Szkolenia tematyczne

Reklamy
  • Animator kultury z elementami udzielania pierwszej pomocy ‘bezpieczna Gotania’” Miejsce i termin szkolenia: Werbkowice, sierpień br. 
  • „Przyjazne sekretariaty w Gotanii z elementami udzielania pierwszej pomocy ‘bezpieczna Gotania’ i językiem angielskim – na poziomie podstawowym” Miejsce i termin szkolenia: Tyszowce, koniec sierpnia br.
  • Kurs „Język angielski – poziom podstawowy z elementami udzielania pierwszej pomocy „bezpieczna Gotania’’ Miejsce i termin szkolenia: Tyszowce, wrzesień br.

Rekrutacja uczestników szkoleń tematycznych prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń Firmę „KROPEK” w siedzibie biura przy ul. Łaziennej 5/21A w dniach od 28 czerwca do 11 lipca 2013 r. w godzinach 10:00 – 16:00.

            II. Szkolenia zawodowe

Reklamy
  • Hydraulik-monter instalacji wodno-kanalizacyjnej ze specjalnością montaż i serwis instalacji solarnych Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, lipiec br. 
  • Hydraulik-monter instalacji wodno-kanalizacyjnej ze specjalnością montaż i serwis kotłów na biomasę Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, lipiec br.
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” z egzaminem czeladniczym Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, lipiec br.

Rekrutacja uczestników szkoleń zawodowych prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń firmę – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zamościu Oddział w Hrubieszowie ul. Partyzantów 9, 22-500 Hrubieszów w dniach od 17 do 28 czerwca 2013r. w godzinach 8:00 – 15:00.

  

  • Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, koniec lipca br.
  • Operator średniego sprzętu drogowego: przecinarki do nawierzchni drogowych, zagęszczarki i ubijaki, ręczne   narzędzia udarowe Miejsce i termin szkoleniaHrubieszów, wrzesień br.
  • Pilarz – drwal Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, grudzień br.
  • „Operator równiarki” Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, październik br.

Rekrutacja uczestników szkoleń zawodowych prowadzona będzie przez Organizatorów szkoleń „UNI-ANDRAGOS” Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu i Centrum Szkoleń Zawodowych „Kapyś” w siedzibie biura przy ul. 3-go Maja 10 w dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2013 r. w godzinach 8:00 – 16:00.

Szczegółowe informacje o szkoleniach, regulaminy rekrutacji, wymagania dla kandydatów i warunki udziału w kursach/szkoleniachoraz wzory Formularzy zgłoszeniowych zamieszczone będą na stronie projektuwww.gotania.sppw.pl, na stronach Organizatorów szkoleń www.interkropek.pl,www.csz.prawojazdy.com.plwww.zdz-zamosc.pl, oraz na stronach internetowych gmin (partnerów projektu). Formularze będą do pobrania w siedzibie biur Organizatorów szkoleń, gdzie prowadzona będzie rekrutacja.

W ramach kursów/szkoleń zapewniamy:

– zwrot kosztów przejazd
– materiały szkoleniowe
– serwis kawowy w trakcie przerw dla wszystkich szkoleń oraz dodatkowo catering dla szkoleń zawodowych.


Dokumenty do pobrania:

Animator Kultury

Przyjazne sekretariaty w Gotanii

Język angielski

Regulamin – Kropek


Hydraulik – instalacje solarne

Hydraulik – kotły na biomasę

Technolog robót wykończeniowych

Regulamin – ZDZ


Prawo jazdy – kat. C

Regulamin – Kapyś


Operator śr. sprzętu drogowego

Operator równiarki

Pilarz – drwal

Regulamin – Uni-Andragos

 

 

Zapraszamy do udziału w kursach/szkoleniach!


Urząd Miasta Hrubieszowa