21 maja 2024

Region: Przyszłe reformy Unii Europejskiej. Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020. Pozycja Polski w Europie

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprasza do udziału w spotkaniach pt. „Przyszłe reformy Unii Europejskiej. Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020. Pozycja Polski w Europie” z udziałem Stanisława Żmijana, Posła na Sejm RP oraz Tomasza Pękalskiego, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, które odbędą się w dniu 4 marca br. w Tomaszowie Lubelskim i Janowie Lubelskim.

Spotkanie w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się w poniedziałek 4 marca 2013 r. o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym (ul. Lwowska 68, Sala Konferencyjna), natomiast spotkanie w Janowie Lubelskim rozpocznie się o godzinie 17.00 w Janowskim Ośrodku Kultury (ul. Jana Pawła II 3, sala Widowiskowa).

Nowe ramy finansowe Unii Europejskiej i podział środków szczególnie w kontekście polityki spójności są dla naszego kraju, a zwłaszcza regionu bardzo ważne. Lubelszczyzna należy do najsłabiej rozwiniętych regionów UE stąd tak ważne dla naszego województwa są środki zewnętrzne i planowane kierunki ich wydatkowania.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

 

Biuro Poselskie Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej