28 maja 2024

Reorganizacja ruchu w drogowym przejściu granicznym w Zosinie

Od 7 listopada b.r. do stycznia 2014r. w drogowym przejściu granicznym w Zosinie, nastąpi reorganizacja ruchu pojazdów i przeniesienie odprawy granicznej na tzw. płytę południową przejścia granicznego.

Do odprawy granicznej wjazdowej/wyjazdowej wydzielono po jednym pasie ruchu, natomiast trzeci pas przeznaczony będzie do odprawy granicznej autokarów oraz pojazdów korpusu dyplomatycznego w obu kierunkach. 

Przyjęty projekt organizacji ruchu przewiduje, iż w czasie dojazdu do rejonu odpraw granicznych i wyjazdu z rejonu odpraw granicznych, pojazdy będą przemieszczać się „wahadłowo” po jednym pasie ruchu. Rejon ten objęty będzie stałym nadzorem funkcjonariusza SG.

Wypracowane rozwiązanie reorganizacji ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym w Zosinie, z uwagi na zmniejszenie ilości pasów ruchu, może mieć wpływ na zmniejszenie ilości odprawianych osób i środków transportu w ciągu jednej zmiany i wydłużenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy państwowej.


Info i fot. NOSG