Rozbudowa przejścia granicznego w Zosinie

Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych rozstrzygnął przetarg na wykonawcę nasypu ziemnego na części wyjazdowej przejścia granicznego w Zosinie, co będzie I etapem prac związanych z jego rozbudową. Prace tego etapu wykona firma z Lubyczy Królewskiej. Na modernizację w budżecie państwa zabezpieczono 76 mln zł, z czego 12 mln na ten rok.

Reklamy

Opis inwestycji

Planowana rozbudowa spowoduje dodatkowe zajęcie terenu o powierzchni ok. 8 ha, zlokalizowanego symetrycznie po obu stronach przejścia i związana będzie z zajęciem i przekształceniem nowych obszarów. W związku z realizacją zapisów Programu, planowana jest kompleksowa rozbudowa przejścia granicznego (z rozszerzeniem rodzajów ruchu granicznego o ruch towarowy samochodów ciężarowych do 3,5 t) oraz współfinansowanie budowy drugiego mostu granicznego.

Na DPG w Zosinie niezbędna jest zarówno poprawa warunków przekraczania granicy, jak również warunków pracy służb granicznych, w tym celu postulowana jest rozbudowa infrastruktury przejścia oraz wybudowanie stałych obiektów do przeprowadzania kontroli granicznej.

Projektowane zdolności przepustowe przejścia granicznego po rozbudowie, oparte są na analizach obecnego ruchu granicznego i przewidują odprawę:
– samochodów osobowych – 4 000 na dobę (łącznie w obu kierunkach);
– autobusów – 30 na dobę (łącznie w obu kierunkach);
– samochodów ciężarowych do 3,5 t – 1 000 na dobę (łącznie w obu kierunkach).

Aktualna przepustowość przejścia wynosi: samochody osobowe – 1 700, autobusy – 6.

Docelowo, przewiduje się 16 pasów kontroli granicznej:
na wjeździe do Polski:
– 4 pasy dla samochodów osobowych (w tym jeden dyplomatyczny),
– 2 pasy dla autobusów,
– 2 pasy dla samochodów ciężarowych do 3,5 ton.
na wyjeździe z Polski:
– 4 pasy dla samochodów osobowych (w tym jeden dyplomatyczny),
– 2 pasy dla autobusów,
– 2 pasy dla samochodów ciężarowych do 3,5 ton.

W ramach modernizacji i rozbudowy przejścia planuje się kompleksową budowę obiektów, likwidację, zastąpienie dotychczasowej zabudowy kontenerowej (tymczasowej). W ramach prac wykonane zostaną następujące budynki i pawilony:
– Budynek główny;
– Budynek odpraw samochodów ciężarowych do 3,5 ton – wjazd do Polski;
– Budynek techniczny (trafostacja, kotłownia olejowa, garaże);
– Budynek kontroli szczegółowej pojazdów (dla obu kierunków ruchu);
– Budynek odpraw samochodów ciężarowych do 3,5 ton – wjazd do Polski;
– Budynek kontroli celnej pasażerów autobusów – wjazd do Polski;
– Budynek usługowy (kantor, bankomat, bar, toaleta) – wjazd do Polski;
– Budynek usługowy (kantor, bankomat, bar, toaleta) – wyjazd z Polski;
– Budynek psów służbowych;
– Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla służb polskich (8 szt.);
– Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla służb ukraińskich (8 szt.);
– Pawilon wstępnej kontroli celnej – wjazd do Polski;
– Pawilon wstępnej kontroli celnej – wyjazd z Polski;
– Pawilon końcowej kontroli celnej – wjazd do Polski;
– Pawilon końcowej kontroli celnej – wyjazd z Polski;
– Pawilon wartowniczy Straży Granicznej – wjazd na przejście graniczne od strony Ukrainy;
– Pawilon wartowniczy Straży Granicznej – wjazd na przejście graniczne od strony Polski;

Dodatkowo powstaną wiaty:
– Wiata – magazyn administratora przejścia granicznego;
– Wiata nad stanowiskami kontroli paszportowo – celnej;
– Wiata nad stanowiskami kontroli paszportowo – celnej;
– Wiata nad stanowiskami kontroli paszportowo – celnej;
– Wiata z rampą rozładunkową (do rozładunku samochodów ciężarowych).

Na terenie rozbudowywanego przejścia znajdą się również:
– Brama wjazdowa od strony Ukrainy;
– Brama wjazdowa od strony Polski;
– Maszt antenowy;
– Kontener do masztu antenowego;
oraz
– Waga pomostowa do ważenia pojazdów.

W wyniku modernizacji przejścia utwardzonych zostanie ok. 60 % jego powierzchni po powiększeniu. Teren całego przejścia zostanie ogrodzony, zamontowane zostaną także odgrodzenia ruchu towarowego i osobowego. Budynki kubaturowe zajmą powierzchnię ok. 6 000 m2.