Seniorom z Husynnego

HrubieszówHusynne

Reklamy

7 lutego 2009 r. w Husynnem (gm. Hrubieszów) odbył się Dzień Seniora. W święcie uczestniczyli najstarsi mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

Część artystyczną przygotował miejscowy Międzypokoleniowy Zespół Taneczny, zaś oprawę muzyczną zapewnił zespół „Perły Rosy” z Husynnego, działający przy GOK w Wołajowicach. Były piosenki, tańce, wiersze i scenki teatralne.

Wszyscy otrzymali kwiaty, a najstarsi mieszkańcy upominki. Organizatorzy imprezy otrzymali nagrodę finansową, przyznaną przez Jana Mołodeckiego – Wójta Gminy Hrubieszów i Jerzego Fedorczuka – Przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów. Upominek od Rady Gminnej KGW w Hrubieszowie wręczyła Przewodnicząca Rady – Irena Czerwińska.

Przybyłe delegacje KGW z Teptiukowa i Moroczyna, również upamiętniły swój pobyt w Husynne, przywożąc ze sobą prezenty.

Organizatorami Dnia Seniora było Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi Husynne.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
Tomasz Zając

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009