25 czerwca 2024

Skrócona procedura przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem

Na przejściach granicznych z Ukrainą została skrócona procedura w przypadku przywozu do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i skrócenie czasu przewozu zwierząt. O transporcie zwierząt należy powiadomić z wyprzedzeniem Służbę Celno-Skarbową, Straż Graniczną i inspekcję weterynaryjną.

Reklamy

Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska opracowały i wdrożyły na przejściach granicznych z Ukrainą awaryjny tryb postępowania w przypadku przywozu do Polski przez obywateli z Ukrainy okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Procedura przywozu okazów CITES została skrócona do minimum, tak by zapewnić bezpieczeństwo ludziom i skrócić czas przewozu zwierząt.

Reklamy

W przypadku przywozu gatunków bez zezwoleń CITES, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej spisują informacje o przewożonym okazie, dane osoby przewożącej i informacje o miejscu docelowym pobytu w UE. Wszystkie inne formalności zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

W przypadku planowania takiego transportu lub posiadania o nim wiedzy (np. dużej ilości zwierząt pochodzących z ogrodów zoologicznych Ukrainy), należy o tym powiadomić służby graniczne.

Reklamy

Po to, by do minimum skrócić czas pobytu zwierząt na granicy i przygotowania się stosownych służb do dokonania odprawy. Informacja taka powinna zawierać, dane dotyczące gatunków przewożonych zwierząt, ich liczbę oraz przez jakie przejście graniczne planowany jest przejazd.

Niedopuszczalne jest prowadzenie działań na własną rękę, czyli sprowadzanie takich zwierząt bez uprzedniego powiadomienia służb. Takie działanie zagraża bezpieczeństwu uchodźców, służb na granicy oraz naraża zwierzęta na niepotrzebne cierpienie.

­

(info i fot. Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa)


LubieHrubie na Instagramie