Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

Dziś, w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 55 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG. Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej Oddziału oraz w asyście pocztu sztandarowego i flagowego NOSG.

Reklamy

 

Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, zaś błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk oraz Dziekan Prawosławny Straży Granicznej ks. kpt. SG Adam Weremijewicz.

Zwracając się do nowo przyjętych funkcjonariuszy SG, Komendant NOSG gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, pogratulował im rozpoczęcia służby w Straży Granicznej oraz przypomniał o odpowiedzialności jaka spoczywa teraz na nich jako funkcjonariuszach.

Reklamy

Nowo przyjęci funkcjonariusze SG, najbliższy czas spędzą w ośrodkach szkoleniowch SG by w przyszłym roku powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– o nieposzlakowanej opinii, 
– która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
– korzystająca w pełni z praw publicznych, 
– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, 
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby, 
– gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie, 
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych), 
– która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG. 

 

źródło i fot. NOSG