23 kwietnia 2024

Spotkanie informacyjne dla NGO

W dniu 6 marca 2013 roku pracownicy biura Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dla organizacji pozarządowych, które odbyło się w Stowarzyszeniu Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie.

W trakcie spotkania pracownicy przedstawili informacje o inicjatywach podejmowanych przez LGD i operacjach w ramach osi 4 LEADER.

Celem udziału w spotkaniu była aktywizacja społeczności lokalnej i mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia wspólnot lokalnych.

 

Źródło i fot. LGD Lepsze Jutro