15 czerwca 2024

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy

W przejściu granicznym Dorohusk – Jagodzin, odbyło się dziś spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

Reklamy

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Nadbużańskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacek Gartman. Stronę ukraińską reprezentowali natomiast: ppłk Oleksandr Biljuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy odcinka Łuckiego oraz jego zastępca ppłk Rusłan Romanyszyn.

Podczas spotkania, dokonano wymiany bieżących informacji dotyczących służbowej działalność w ochronie wspólnego polsko – ukraińskiego odcinka granicy państwowej.

Reklamy


Info i fot. NOSG