17 kwietnia 2024

Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu zapraszają na spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, które odbędzie się w dniu 23.03.2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Muzeum Zamojskiego.


Spotkanie poświęcone będzie promocji najnowszej książki ks. T. Isakowicza-Zaleskiego pt. Żywa historia (Małe Wydawnictwo, Kraków 2014).  

Przygotowałem szereg tekstów, które mają charakter popularno-naukowy [CZĘŚĆ I Od Sarajewa do Góry św. Anny (walki o niepodległości Polski w latach 1914 – 1921). Część II Polska i Europa. Historie które warto poznać (ciekawe wydarzenia z dziejów od XV wieku do czasów współczesnych). CZĘŚĆ III Ludobójstwo wciąż przemilczane (zbrodnie nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 – 1947 oraz zmagania o prawdę). CZĘŚĆ IV Ormiańskie rozdroża (Ormianie w Polsce i na Ukrainie oraz ludobójstwo Ormian w Turcji). CZĘŚĆ V Kościół złomny i niezłomny (Girolamo Savonarola, papież Jan XXIII, „księża-patrioci”  i lustracja w Kościele polskim].

– Część z nich została napisana specjalnie na potrzeby niniejszej książki i nie była do tej pory nigdzie publikowana. Tak jak i większość zdjęć. Pozostała część jest natomiast rozbudowaną i uaktualniona wersja tekstów, które ukazała się drukiem w różnych mediach, w tym też na portalu Prawy.pl.Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i jej filii – ks. T. Isakowicz-Zaleski.