21 maja 2024

Strategia działania Służby Celnej na następne lata – klient w centrum uwagi

24 stycznia 2014 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja Służby Celnej „Służba Celna 2020″, na której została zaprezentowana wdrażana właśnie Strategia działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020.

Jest ona skoncentrowana na klientach Służby Celnej, zwłaszcza na wspieranie aktywności gospodarczej i podnoszenie standardów obsługi klienta.

 

Nadrzędne cele strategiczne to:

• wspieranie aktywności gospodarczej,
• podniesienie standardów obsługi klienta
• zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona rynku,
• zapewnienie efektywnego i skutecznego poboru dochodów.

 

Kluczowe programy Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020, oparte na potrzebach klienta oraz perspektywach rozwojowych 3i (Internet, Intelligence, Innovation) takich jak: „zarządzanie relacjami z klientem”, „i-cło”, „i-granica”, są zorientowane na intensyfikację współpracy ze środowiskiem gospodarczym, upowszechnianie coraz lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia, w tym również na usprawnienie obsługi ruchu granicznego.

 

Czytaj więcej  (Foto)

 

źródło: Izba Celna w Białej Podlaskiej

fot. mf.gov.pl