Stuprocentowa frekwencja na szkoleniach w Lubelskiem

Blisko siedemset osób z branży turystycznej skorzystało do tej pory w województwie lubelskim ze szkoleń w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, największego projektu szkoleniowo – doradczego dla branży turystycznej w Polsce.

Reklamy

Najpopularniejsze szkolenia to „Współpraca warunkiem prawidłowego rozwoju produktu turystycznego” i „Jak sprzedać produkt turystyczny”.

Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” to blisko 40 różnych tematów szkoleń przeznaczonych dla szeroko pojętej branży turystycznej. Skorzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele samorządów czy organizacji. Ze względu na zawartość merytoryczną szkolenia podzielone są na dwa komponenty: „Współpraca Sieciowa” i „Zarządzanie Turystyką”. Szkolenia potrwają do późnej jesieni.

Na Lubelszczyźnie do tej pory w szkoleniach wzięło udział blisko 700 uczestników, co stawia województwo wśród liderów pod względem liczby przeszkolonych osób (dane te dotyczą drugiej edycji projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, obejmującej województwa: lubelskie, małopolskie, śląskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie). W komponencie „Współpraca Sieciowa” ze szkoleń skorzystało 600 osób, czyli dokładnie tyle, ile zakładano. Liczby te wskazują, że lubelska branża turystyczna jest dobrze zorganizowana i widzi potrzebę korzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikację pracowników. Zakończyliśmy już szkolenia w komponencie „Współpraca Sieciowa”, ale cały czas przyjmujemy zgłoszenia do komponentu „Zarządzanie Turystyką”, – mówi Wiesław Czerniec, koordynator regionalny projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w województwie lubelskim.

W trakcie szkoleń z „Współpracy Sieciowej” uczestnicy mogli się dowiedzieć, jak współpracować przy tworzeniu atrakcji turystycznych i jak, wspólnie, na atrakcjach tych najwięcej zarobić. W województwie lubelskim największym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie: „Współpraca warunkiem prawidłowego rozwoju produktu turystycznego”. Biorący w nim udział poznali aktualne trendy w krajowym i światowym ruchu turystycznym, nauczyli się, jak profesjonalnie planować i przygotowywać produkt turystyczny oraz dowiedzieli się, jak mogą wpływać na rozwój turystyki w regionie. Drugie co do popularności szkolenie nosiło tytuł „Jak sprzedać produkt turystyczny”. Jego celem było dostarczenie wiedzy o sposobach i metodach komercjalizacji produktu, pokazanie, w jaki sposób tworzyć podstawowe narzędzia promocji. Uczestnicy tego szkolenia dowiedzieli się również jak kreować kanały sprzedaży dla własnego, sieciowego produktu turystycznego.

Cały czas przyjmowane są zgłoszenia do drugiego komponentu szkoleniowego, „Zarządzanie Turystyką”. W jego trakcie menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw turystycznych doskonalą praktyczne umiejętności. W całej Polsce, również na Lubelszczyźnie, największym zainteresowaniem cieszy się szkolenie „Obsługa kelnerska” oraz „Techniki kulinarne”. Dzięki tym szkoleniom swoje kwalifikacje podniosą pracownicy restauracji i kawiarni. W całej edycji projektu popularne jest także szkolenie „Animator turystyki dzieci i młodzieży”. Ma ono na celu przygotowanie zawodowe osób odpowiedzialnych za interesujący i bezpieczny wypoczynek najmłodszych turystów.

Z zasady inwestycje w rozwój pracowników powinny wspierać realizację celów organizacji. Popularność wymienionych szkoleń w województwie lubelskim wskazuje na potrzeby przedsiębiorców i obszary, które postrzegają jako ważne dla ich firm. Zainteresowanie szkoleniami z zakresu promocji i pozyskiwania źródeł finansowania potwierdza ciągłe poszukiwania przez przedsiębiorców możliwości rozwoju własnego biznesu, – mówi Marcin Kosewski, ekspert rynku pracy z firmy VIANAVIGO. Pozytywna jest równoległa chęć doskonalenia kadr sektora usług turystycznych, przede wszystkim z obsługi klientów czy rozwoju umiejętności zawodowych w istotnych dla turystów dziedzinach (kursy kelnerskie, barmańskie czy kucharskie). Dzięki lepszym kwalifikacjom pracownicy będą silniej wspierać rozwój polskich firm.

Szkolenia cieszą się dużą popularnością wśród branży turystycznej. Powody są dwa – wysokie kwalifikacje trenerów i niska cena. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego na udział w projekcie „Turystyka – wspólna sprawa” może pozwolić sobie każde przedsiębiorstwo, nawet zatrudniające dwie lub trzy osoby. Ceny czterodniowego szkolenia zawodowego dla pracownika zaczynają się od 210 złotych, a w cenę wliczone są nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Dla chętnych dostępnych jest 38 szkoleń, a opisy, programy i harmonogramy spotkań znajdują się w Regionalnym Biurze Projektu oraz na stronie www.tws.org.pl.

***
Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego. Partnerami projektu w województwie lubelskim są: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Nałęczowska”, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY”, Związek Transgraniczny Euroregion Bug, Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”.
***
Ogólnopolskimi patronami projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są: Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Rada Krajowa Izb Turystyki
***
Partnerem konkursu „Turystyka – wspólna sprawa” są Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2007 organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.