23 maja 2024

Sukces absolwentki UPZ

Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość UPZ Emilia Rechul zdobyła III miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków.

Promotorem pracy Emilii jest dr hab. Mieczysław Kowerski.

Emilia jest tegoroczną absolwentką Uczelni Państwowej w Zamościu na kierunku finanse i rachunkowość oraz świeżo upieczoną studentką I roku filologii angielskiej UPZ. Zwieńczeniem jej studiów na kierunku finanse i rachunkowość była praca licencjacka pt. „Próba wyznaczenia optymalnej ze względu na rentowność struktury kapitału spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.”

– Celem mojej pracy było wyznaczenie struktury kapitałów, która by optymalizowała rentowność. To problem, z którym ma styczność każde przedsiębiorstwo. Jest to więc temat na topie, jeden z najważniejszych tematów współczesnych finansów. Istnieje wiele teorii na ten temat, których autorzy zostali nawet laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, aczkolwiek struktura kapitału, która by była najlepsza ze względu na rentowność spółek jest wciąż określana jako zagadka. Razem z moim promotorem, dr. hab. Mieczysławem Kowerskim, postanowiliśmy spróbować rozwiązać tę zagadkę – tłumaczy Emilia Rechul. Za namową promotora postanowiła wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową, zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

– Wiedziałam, że warto wziąć udział w konkursie, ale nie miałam wielkich oczekiwań. Razem z kolegą z roku stwierdziliśmy, że to prawie jak wygrana w totka, bardzo mała szansa na wyróżnienie, ponieważ konkurujemy ze studentami z całej Polski. Mimo to stwierdziłam, że nic nie stracę jeżeli spróbuję. Jak się okazało straciłabym gdybym nie spróbowała. I tu należą się wielkie podziękowania dla mojego promotora, który mnie zachęcił do wzięcia udziału w konkursie i przede wszystkim czuwał nad pisaniem mojej pracy licencjackiej – mówi Emilia.

O to, jak przebiegało powstanie pracy zapytaliśmy jej promotora, dra hab. Mieczysława Kowerskiego.

– Należy pochwalić bardzo dobrze skonstruowany program studiów na kierunku finanse i rachunkowość z punktu widzenia prowadzonego przeze mnie seminarium: duży wymiar przedmiotów ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria, matematyka finansowa) z możliwością wykorzystywania programów zainstalowanych w pracowniach komputerowych. Seminarium jest trzysemestralne – co daje czas na spokojne przestudiowanie literatury związanej z tematem pracy, zebranie danych empirycznych, jak też ich przetworzenie i sformułowanie wniosków. W przypadku omawianej pracy Autorka musiała pozyskać dane (ponad 20 różnych wskaźników)  dla 17 spółek budowanych z 21 lat (=20 x 17 x 21 =7140 liczb), które znajdowały się w różnych bazach danych, aby zbudować odpowiednie panele. Obliczenia (estymacje modeli) wykonano w programie GRETL, który jest zainstalowany w naszych laboratoriach i dostępny dla wszystkich studentów– tłumaczy promotor Emilii Rechul.

Podczas studiów Emilia dała się poznać nie tylko jako osoba, która pilnie się uczy, ale również jako sportsmenka. Ma ona na swoim koncie medale różnego rodzaju zawodów i turniejów w podnoszeniu ciężarów, w tym m.in.  Mistrzostw Polski AZS czy Młodzieżowych Mistrzostw Polski, w większości z najcenniejszego kruszcu. W trakcie pisania pracy dyplomowej przygotowywała się do Mistrzostw Europy w tej dyscyplinie.

– Wiązało się to z wyjazdami. Wyrozumiałość w tej sprawie promotora była bardzo budująca. Było dużo pracy, mnóstwo godzin spędzonych przy komputerze i stresu, ale wsparcie ze strony promotora było nieocenione – wspomina Emilia.

– Najlepszą oceną postawy dyplomantki są wyniki konkursu. Bez odpowiedniego zaangażowania takiej pracy by nie było. Autorka dokonała obszernego przeglądu literatury, zebrała i przetworzyła bardzo duży zbór danych. Wykazała się umiejętnością obsługi programu GRETL- ocenia dr hab. Mieczysław Kowerski.

Włożony wysiłek opłacił się. Emilia ukończyła studia i zdobyła tytuł licencjata, a jej praca została doceniona przez komisję Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 4 listopada 2020 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jego idea wpisuje się w założenia programu Kadry dla przemysłu, który realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Konkurs to efekt porozumienia, jakie ARP S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Konkurs został objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


(UPZ)