17 lipca 2024

Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

29 marca 2009 roku w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu odbyły się już drugi raz Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej, podczas których odwiedzający mogli przekonać się naocznie o bogactwie tradycji ludowych ziemi hrubieszowskiej.

Ogółem na Targach zaprezentowało się 19 wystawców w trzech kategoriach: kulinaria, rękodzieło oraz rzeźba i malarstwo. Liczba odwiedzających świadczy o dużym zainteresowaniu zapomnianymi zwyczajami i tradycjami.

Reklamy

W trakcie trwania Targów Komisja konkursowa w składzie: Halina Ulida, Czesława Woźniak i Dorota Leśniowska oceniła wszystkie stoiska. Po długiej naradzie wyłoniono następujących zwycięzców:

Reklamy

kategoria KULINARIA
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Mircza
II miejsce – Gminna Rada Kobiet w Uchaniach
III miejsce – Witold Pikuła i Mateusz Silnicki

kategoria RĘKODZIEŁO
I miejsce – Marta Molska
II miejsce – Klub Seniora z Horodła
III miejsce – Tkacka Młodzieżowa Grupa „GAMA”

kategoria RZEŹBA I MALARSTWO
I miejsce – Jerzy Baranowski
II miejsce – Wichniewicz Zygmunt
III miejsce – Smolej Zofia

Komisja postanowiła także wyróżnić: Koło Gospodyń Wiejskich z Wiszniowa (kulinara), Anielę Szkopik (rękodzieło) oraz Przemysława Jędrę (rękodzieło).

Nagrodzeni otrzymali puchary, nagrody pieniężne od sponsorów oraz pamiątkowe dyplomy, zaś wyróżnieni i pozostali wystawcy podziękowania od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu.

W tym roku odwiedzający także mogli oceniać zaprezentowane stoiska. Pokaźny puchar „Laur Publiczności”, ilością 101 głosów, zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Mircza.

Serdecznie dziękujemy wystawcom, odwiedzającym, sponsorom oraz wszystkim, którzy brali udział w organizacji tegorocznych Targów.

Na następne spotkanie z tradycją ludową naszego powiatu zapraszamy za rok, tydzień przez Niedzielą Palmową.

Sponsorzy:
Przedsiębiorstwo DREAMS z Komarowa – główny sponsor
Nadleśnictwo w Mirczu
Przedsiębiorstwo „HYDRO-MET”, Jan Kuś
Sklep „Wiesia”, Wiesława Nizio
Piekarnia „HERT”, Ryszard Furlepa
Sklep z art. Elektroinstalacyjnymi, Piotr Talarowski

Partner zadania – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Zadanie współfinansowane przez Zarząd Powiatu w Hrubieszowie w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.

info i foto
GOK Mircze

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009