14 czerwca 2024

Obchody Jubileuszy Powiatu Hrubieszowskiego

Hrubieszów

W piątek, 3 IV 2009 r. Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Powiatu Hrubieszowskiego w Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” przeprowadził warsztaty historyczne pt. „Miejsce i znaczenie wojska w życiu publicznym powiatu hrubieszowskiego”.

Reklamy

W warsztatach udział wzięli: przedstawiciele Starostwa Powiatu w Hrubieszowie w osobach sekretarza Zdzisława Kosakowskiego i naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki p. Dariusza Czujkowskiego, Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Zbigniew Dolecki, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu p. Szymon Patkowski, ks. kapelan ppłk Andrzej Puzon, ks. dz. prawosławia Jan Kot, zastępca dowódcy hrubieszowskiej jednostki ppłk Piotr Oleszczak, przedstawiciele Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie p. Tadeusz Bartnik i Kazimierz Kasprowicz, Związku Sybiraków p. Józef Małodecki, dyr. ZS nr 2 w Hrubieszowie p. Alicja Borkowska z młodzieżą, nauczyciele z uczniami z ZS nr 3 i ZS nr 4 w Hrubieszowie.

Ciekawą prelekcję na temat „Miejsce i znaczenie wojska w życiu publicznym powiatu hrubieszowskiego” wygłosił Burmistrz Miasta p. Zbigniew Dolecki. Natomiast temat „Wczoraj i dziś 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” przedstawił mjr Jerzy Baj. Ks. kapelan A. Puzon przypomniał walkę, jaką trzeba było stoczyć, aby jednostka wojskowa została w Hrubieszowie i przez to duża grupa ludzi cywilnych również ma pracę. Głos zabierali także: z – ca dowódcy ppłk P. Oleszczak oraz sekretarz Środowiska 27 WDP AK p. T. Bartnik. Zostały wręczone koszyki świąteczne jednostce i ks. kapelanowi A. Puzonowi (które przygotowała młodzież z ZS nr 4 w Hrubieszowie).

Reklamy

Następnie na dworze, przy pięknej, słonecznej pogodzie, między budynkami wybudowanymi przez wojska carskie w latach 1903 – 1906 można było zapoznać się z najnowocześniejszym wyposażeniem hrubieszowskiej jednostki (m.in. Quady, Polaris, Scorpion 3, HAMMWV, spadochrony), a demonstrowali je bardzo przystojni i wysportowani żołnierze, wzbudzając duże zainteresowanie szczególnie wśród dziewcząt. Niektóre z nich z kolegami deklarowali się, że mają chęć w przyszłości na pracę w mundurach.

Jednostka z Hrubieszowa w dowód wysokiego kunsztu wyszkolenia i posiadanego sprzętu 15 08 2008 r. z okazji Święta Wojska Polskiego brała udział w Defiladzie Centralnej w Warszawie. Wielu żołnierzy pełniło służbę w Kosowie, obecnie są w Afganistanie i wybierają się do Czadu.

Reklamy

Na koniec uczestnicy warsztatów posilili się wojskową grochówką.

Po drodze członkowie Środowiska 27 WDP AK i Związku Sybiraków odwiedzili Bibliotekę działającą na terenie jednostki, zapoznając się z jej rodzajem działalności, jak się okazało jest ona również otwarta dla osób cywilnych. W pomieszczeniach są demonstrowane prace plastyczne z konkursu młodzieżowego, natomiast na korytarzu w gablotach i na ścianach są przedstawione eksponaty dotyczące różnego rodzaju wojsk, jakie stacjonowały w Hrubieszowie.

***

Historia powiatu hrubieszowskiego:

1429 r. – Utworzenie Powiatu Hrubieszowskiego przez Króla Władysława Jagiełłę

1919 – Odzyskanie Statusu Powiatu

1999 – Powrót powiatów na mapę Polski

***

Z witryny SP

Kalendarium formacji wojskowych w Hrubieszowie

1789 – 1792 – pierwsza regularna jednostka Wojska Polskiego – 2 Pułk Straży Przedniej wojsk koronnych

1816 r. – miasto Hrubieszów staje się garnizonem dla 4 szwadronu kpt. Antoniego Gołuchowskiego z 2 Pułku Ułanów, płk Józefa Dwernickiego

1830 r. – wymarsz do Warszawy ułanów z Hrubieszowa na rozkaz dowódcy pułku płk Stefana Niemieckiego

grudzień 1918 r. – 1 bateria 3 dywizjonu artylerii konnej weszła w skład grupy kawalerii płk Władysława Beliny – Prażmowskiego w Hrubieszowie i brała udział w walkach pod Uhrynowem, Włodzimierzem, Sokalem i Dołhobyczowem

maj 1919 r. – po I wojnie światowej pierwszym formowanym pododdziałem w Hrubieszowie był szwadron zapasowy (s/z) 1 Pułku Dragonów (od października 1919 r. 1 Pułk Strzelców Konnych)

sierpień 1919 r. – sformowano w Hrubieszowie dowództwo 3 Lubelskiego Dywizjonu Artylerii Konnej pod dowództwem kpt. Stefana Trzebińskiego

10 listopada 1919 r. – dowództwo s/z 1 PSK objął ppłk Antoni Długoborski

19 lipca 1920 r. – z Beresteczka do Hrubieszowa dla uzupełnienia przybył 2 Pułk

18 sierpnia 1920 r. – IV Wołyński Dywizjon Kawalerii 1 PSK po ośmiomiesięcznym szkoleniu, reorganizacji i uzupełnieniu stanu osobowego rekrutami jako kawaleria 9 Dywizji Piechoty wyruszył z Hrubieszowa na front

październik 1920 r.- w wyniku reorganizacji kwaterii 1 dyon i szwadron zapasowy pułku otrzymał nazwę 2 Pułku Strzelców Konnych, miasto Hrubieszów stało się jego stałym garnizonem

1944 – Tuż po II wojnie światowej czasowo stacjonowały różne jednostki wojskowe

1950 r. – 8 Bydgoski Pułk Piechoty z 3 DP (sformowany w 1944 r. na terenie ZSRR).

Po 1989 r. z 8 pp. utworzono w Hrubieszowie 8 Ośrodek Materiałowo – Techniczny

25 maja 1994 – Powołanie 2 Pułku Rozpoznawczego im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie – to zarządzenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Opracował – mak

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009