21 maja 2024

Temperament policjantów a rehabilitacja – nowe spojrzenie na niepełnosprawność

Temperament a ryzyko wielochorobowości np. wśród policjantów to jedno z 60 wystąpień i referatów zaplanowanych podczas zbliżającej się IX konferencji naukowej Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, która odbędzie się już 15 listopada br.

– Obrady koncentrować się będą wokół problematyki związanej z wielochorobowością w rehabilitacji, rehabilitacji kardiologicznej oraz nowemu spojrzeniu na definicję niepełnosprawności. Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, a przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Andrzej Kwolek – informuje szef Komitetu Organizacyjnego i ordynator Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA dr Rafał Sapuła.  

Konferencja jest podzielona na kilka sesji, oprócz naukowców z całej Polski, swoje prace będą prezentować także studenci fizjoterapii.

Szczegółowe informacje wraz z programem na stronie uczelni:

www.wszia.edu.pl