30 maja 2024

Terytorialsi na Anakondzie [ZDJĘCIA]

10 maja, żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wspólnie z wojskami operacyjnymi i sojuszniczymi NATO, ćwiczyli przeprawę na rzece Wieprz, w ramach ćwiczenia ANAKONDA-23.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli udział w największym tegorocznym ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP – ANAKONDA-23. Bierze w niej udział łącznie około 13 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset przedstawicieli z państw NATO i krajów partnerskich. Ćwiczenie realizowane jest poza terenem wojskowym oraz na poligonach w Drawsku, Orzyszu, Nowej Dębie i na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Jednym z epizodów ANAKONDY-23 na Lubelszczyźnie była przeprawa przez rzekę Wieprz. Scenariusz zakładał przeprawę ciężkiego sprzętu i wyposażenia wojskowego w tym, m.in. polskich Rosomaków, rumuńskich wozów bojowych Piranii i słoweńskich transporterów opancerzonych Valuk. 

Zadania lubelskich terytorialsów polegały na ubezpieczeniu przeprawy oraz koordynacji przemieszczania się sił i środków pododdziałów pancerno-zmechanizowanych w okolicach przeprawy. Żołnierze wystawili również posterunki obserwacyjne oraz prowadzili patrole w celu zabezpieczenia swobodnego manewru przez główne szlaki komunikacyjne w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. Ważne zadanie realizowała Grupa Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT, która prowadziła obserwację terenu z powietrza za pomocą bezzałogowych statków powietrznych FlyEye. Warto podkreślić, że lubelscy terytorialsi realizują swoje zadania przez cały czas trwania ćwiczenia ANAKONDA-23 na terytorium województwa lubelskiego, czyli w swoim stałym rejonie odpowiedzialności.

Terytorialsi na ćwiczeniu ANAKONDA-23

Terytorialsi już po raz kolejny uczestniczą w tym ważnym ćwiczeniu. Do udziału w ANAKONDZIE-23 zostały zaangażowane brygady rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. W czasie ćwiczenia żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają wojska operacyjne w działaniach taktycznych prowadzonych w rejonie odpowiedzialności jednostek WOT. Wyznaczone Grupy Rozpoznania Obrazowego poprowadzą obserwację z powietrza, a wyniki są wykorzystywane w działalności operacyjnej. Terytorialsi współdziałają z funkcjonariuszami innych służb podległych pod MSWiA oraz z kluczowymi elementami układu pozamilitarnego z województw północnej, centralnej, a zwłaszcza wschodniej Polski.

Ćwiczenie ANAKONDA-23

ANAKONDA-23 jest przedsięwzięciem o charakterze defensywnym. Doskonali umiejętności i możliwości skutecznego działania Wojska Polskiego, jak i pozostałych służb mundurowych zaangażowanych w ćwiczenie. Jest ono bardzo istotne dla wszystkich obywateli, którzy chcą mieć pewność, że Państwo Polskie dobrze przygotowało się do obrony naszych granic. Motto tegorocznego ćwiczenia brzmi: Służymy aby zwyciężać dla przyszłych pokoleń. My tworzymy zwycięstwo.

Scenariusz AN-23 przygotowywany jest w taki sposób, aby jak najbardziej przypominał rzeczywistą sytuację. Ponadto działania zaplanowane zostały z uwzględnieniem doświadczeń płynących z wojny trwającej w Ukrainie. Całość ćwiczenia wpisuje się w profil i dynamikę obecnych zagrożeń i dylematów strategiczno-operacyjnych, które występują wzdłuż wschodniej flanki NATO, w tym w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego.

***

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Formacja przez cały czas dynamicznie się rozwija. Żołnierze szkolą się obecnie w ramach osiemnastu brygad obrony terytorialnej, Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz batalionu dowodzenia WOT.info i fot. 2LBOT


Zobacz też:

Hrubieszów: Pożar na ulicy Górnej [ZDJĘCIA, WIDEO]

Hrubieszów: Pożar na ulicy Górnej [ZDJĘCIA, WIDEO]


Zerknij na Instagram →