20 czerwca 2024

Twierdza Lublin – szkolenia proobronne

Szkolenie z postaw strzeleckich przeprowadzą licencjonowani instruktorzy strzelectwa sportowego z Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Reklamy

Otwarte szkolenia proobronne dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny odbędą się na boisku piłkarskim przy Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie.

­

Reklamy

Miejsce: Lublin, ul. Słowicza 3 (boisko piłkarskie Zespołu Szkół Budowlanych)

Termin: 14.06.2022 r. (wtorek), godz. 9.00-16.00

Reklamy

http://twierdzalublin.pl

Organizatorzy: Związek Żołnierzy NSZ, Sekcja Sportowo-Obronna, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partnerzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie

Zapraszamy. Kontakt do organizatora: tel.: 534-460-964.

­

Twierdza Lublin

Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu umiejętności strzeleckich i proobronnych mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Powszechna gotowość do obrony, posiadane umiejętności i wysokie morale społeczeństwa są skutecznym środkiem odstraszania dla potencjalnego agresora. Chcemy z Lublina i Lubelszczyzny zrobić Twierdzę Lublin. Poprzez powszechne szkolenia, podnoszenie umiejętności proobronnych i organizacją ludzi gotowych bronić swoich domów i rodzin, chcemy podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Chcemy nauczyć podstawowych nawyków, które pomogą cywilom w niesieniu pomocy i we współpracy z Wojskiem Polskim w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Wzorem naszych przodków z Lubelszczyzny z XVII wieku i 1920 roku chcemy być twierdzą, na której będą zatrzymywały się inwazje ze wschodu.

­

(info, grafika: Twierdza lublin / Karol Wołek)


Zobacz też:

Tragiczny wypadek w warsztacie samochodowym. Zginął 37-letni mechanik

Tragiczny wypadek w warsztacie samochodowym. Zginął 37-letni mechanik