19 maja 2024

Uroczyste obchody 75. rocznicy bitwy pod Wytycznem

W dniu 30 września, w Wytycznie przy odrestaurowanym Kopcu Chwały odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy bitwy pod Wytycznem.

 

Podczas tej bitwy, na przełomie września i października 1939 r., Zgrupowanie Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem radzieckim. 

Uroczystości w Wytycznie, tradycyjnie już rozpoczęła Msza Święta przy Kopcu Chwały.

Na miejscu, po odegraniu Hymnu Państwowego zebranych gości przywitał gen. dyw. SG Dominik Tracz – Komendant Główny Straży Granicznej.

W obchodach 75. rocznicy bitwy pod Wytycznem wziął również udział dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Janusz Gąsiorowski został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Po odczytaniu Apelu Poległych, złożono wieńce na grobach poległych żołnierzy.

W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych, kombatanci a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Tegoroczne uroczystości w Wytycznie uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

W związku z tegorocznymi obchodami 75. rocznicy bitwy pod Wytycznem ukazało się wydanie specjalne Gazety Wytyckiej poświęcone min. bitwie pod Wytycznem oraz ekshumacjom w rejonie Szacka.

Gazeta Wytycka nr 1/2014 – jednodniówka.

Straż Graniczna z chwilą swojego powstania w 1991 roku, obejmując służbę w ochronie granicy państwowej, stała się spadkobiercą tradycji polskich formacji granicznych. Wśród tych formacji, zwłaszcza tu na wschodzie, miejsce szczególne zajmuje KORPUS OCHRONY POGRANICZA powołany w 1924 roku jako stała ochrona granicy wschodniej. W ciągu swojego istnienia KOP, zarówno codzienną służbą jak i postawą we wrześniu 1939 roku, dał dowody wielkiego oddania sprawom RP.


źródło i fot. NOSG