27 maja 2024

V Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej

HrubieszówMoniatycze

18 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbędzie się V Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej.

***

V PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ
”KOLĘDY I PASTORAŁKI”
pod patronatem
Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej

Rozpoczęcie przesłuchań o godzinie 11.00.

Celem przeglądu jest kultywowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, konfrontacje dorobku artystycznego zespołów, doskonalenie warsztatu artystycznego oraz popularyzacja kolęd i pastorałek.

Organizatorem konkursu są: Wójt Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach przy współpracy Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki