15 lipca 2024

Warto wybrać pielęgniarstwo!

„Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” to nazwa nowego projektu, realizowanego przez zamojską uczelnię, z którego skorzystają studenci pielęgniarstwa, a w przyszłości także absolwenci.

Reklamy

 

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności procesu kształcenia oraz wzrost poziomu kompetencji zawodowych i liczby absolwentów pielęgniarstwa, jak również oddziaływanie na problem niedoborów kadrowych tej grupy zawodowej na krajowym rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego studenta i programu rozwoju absolwenta.

Uczestnicy projektu przez 2 lata studiów będą otrzymywać 800 zł miesięcznie w ramach uczelnianego programu stypendialnego. Nie wyklucza to oczywiście otrzymywania innych stypendiów od uczelni np. socjalnego czy stypendium rektora. Studentów czekają wizyty studyjne w podmiotach leczniczych, szkolenia z zakresu właściwej komunikacji z pacjentem oraz potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. Ponadto wezmą oni udział w miesięcznych ponadprogramowych praktykach zawodowych, za które otrzymają dodatkowy 1000 zł. To wszystko przyczyni się do poszerzenia wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych.

Reklamy

Na tym jednak przygoda z projektem się nie kończy, obejmuje on również czas po zakończeniu studiów. Absolwenci pielęgniarstwa, którzy podejmą zatrudnienie przez najbliższe 2 lata, oprócz wynagrodzenia od pracodawców, będą otrzymywać od uczelni stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł miesięcznie. Łącznie w ciągu 4 lat (2 lata studiów, 2 lata pracy zawodowej) uczestnik projektu otrzyma 41 tysięcy złotych.

Najnowszy Barometr Zawodów 2018, opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pokazuje, że pielęgniarka to wciąż jeden z najbardziej deficytowych zawodów w naszym kraju. Projekty, takie jak ten realizowany przez PWSZ, mają na celu zainteresowanie młodych ludzi wyborem pielęgniarstwa. Projekt PWSZ zostanie finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Reklamy

 

źródło i fot. Red. „Skafander. Bezpłatna Gazeta Akademicka” 2018, nr 10 (116), s. 2