Werbkowice: Po spotkaniu autorskim ze Stefanem Dardą

19 kwietnia Biblioteka w Werbkowicach gościła pana Stefana Dardę autora powieści grozy „Dom na Wyrębach”, „Słoneczna Dolina”i „Bisy”.

Reklamy

Autor komponujący powieści, w których świat żywych i umarłych nieustannie się przeplata. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji operacji pt.”Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”.

Pierwsi czytelnicy i przyjaciele biblioteki pojawili się niemal pół godziny przed czasem.

O godzinie 17.00 pojawił się sam autor, którego głośno brawami przywitali pracownicy biblioteki oraz uczestnicy spotkania. Spotkanie odbyło się na zasadzie dialogu pomiędzy bohaterem, a publicznością. Uczestnicy pytali skąd zamiłowanie do powieści grozy, skąd się biorą pomysły na książki, o okładki książek, o jakiej porze dnia pisze i czy czeka na wenę.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

Na zakończenie można było zakupić książki Stefana Dardy z autografem, a także osobiście porozmawiać.

Spotkanie przeprowadzone jest w ramach realizacji operacji pt. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej” Operacja realizowana jest w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii w rozwoju dla małych projektów, tj. operacji , które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi trzeciej ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007-2013.

 

Zdjęcia »

 

Info i fot; GOK Werbkowice