Wojsko wspiera szpitale w obsłudze baz danych

Już 29 szpitali w województwie lubelskim korzysta ze wsparcia administracyjnego wojska w obsłudze elektronicznego sytemu ewidencji łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych covid-19.

Reklamy

Wojsko rozszerza swoje wsparcie dla szpitali. Tym razem chodzi o pomoc w obsłudze elektronicznego systemu ewidencji łóżek w szpitalach zajmujących się leczeniem osób zakażonych covid-19. Od aktualności tych danych zależy, jak szybko pacjent trafi do placówki i otrzyma niezbędną pomoc. Wojsko wspiera w tym zakresie wyłącznie te placówki, które są zainteresowane współpracą i same wnioskują o taką pomoc.

Ze wsparcia administracyjnego wojska skorzystało już 29 placówek w województwie lubelskim. Do zadania zostało skierowanych blisko 80 żołnierzy z 19 Brygady Zmechanizowanej z Lublina, a działania koordynuje 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. Żołnierze pracują w systemie zmianowym. Monitoring danych odbywa się całodobowo. Zbiorcze statystyki są aktualizowane 7 dni w tygodniu, co 3-4 godziny. Zaangażowanie wojska pozwala w znaczny sposób odciążyć wykwalifikowany personel medyczny od prac administracyjnych. Dzięki temu medycy mogą zająć się ratowaniem życia i zdrowia pacjentów.

Dane o wolnych łóżkach w szpitalach trafiają bezpośrednio do wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz załóg karetek covidowych. Precyzyjne i aktualne dane umożliwiają szybkie przekazanie pacjenta do najbliższego szpitala, który zagwarantuje jego przyjęcie.

Warto podkreślić, że żołnierze WOT od początku pandemii intensywnie wspierają w pracach administracyjno – biurowych również Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Zakres pracy obejmuje, m.in. sortowanie korespondencji, wpisywanie danych do systemu ewidencyjnego, archiwizowanie dokumentów, czy sporządzanie notatek i zawiadomień o odbyciu kwarantanny. Taką pomocą objętych jest dziś ponad 90 Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w kraju, w tym 11 na Lubelszczyźnie.

Przypomnijmy, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 listopada 2020 r. szpitale nie rzadziej, niż co trzy godziny mają przekazywać do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia informacje, m.in. na temat wolnych i zajętych łóżek, w tym łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. O pomoc szpitalom w administrowaniu bazami danych zwrócił się do wojska szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Aktualnie wojsko wspiera 40 placówek medycznych w województwie lubelskim. Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzą 34 punkty wymazowe przy szpitalach, a dodatkowo w terenie działają 4 mobilne zespoły wymazowe. Wczoraj pobrano 1611 próbek na obecność koronawirusa. Na obecną chwilę w działania te zaangażowanych jest już blisko 600  lubelskich Terytorialsów i żołnierzy Wojsk Operacyjnych.

Głównym kierunkiem działań Wojsk Obrony Terytorialnej obecnie jest wsparcie systemu ochrony zdrowia. Pochłania ono ponad 50 proc. wszystkich sił WOT, które są kierowane do walki z koronawirusem. Wojsko wspiera szpitale na dwóch poziomach. Pierwszy i podstawowy zakłada, m.in. pomoc szpitalom w przeprowadzaniu wstępnego triażu pacjentów, logistyce, administracji, czy przygotowaniu przyszpitalnych izb przyjęć. Drugi poziom zakłada wsparcie szpitali covidowych, gdzie wymagana jest bardziej specjalistyczna wiedza.

­

info i fot. 2LBOT