XX – lecie Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

W Werbkowicach, w dniu 31 sierpnia 2009 r., odbyła się uroczystość obchodów XX – lecia Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ofiar wojny polsko – bolszewickiej.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Komitet Odbudowy Pomnika Pamięci Narodowej w Werbkowicach, Urząd Gminy w Werbkowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach pod patronatem Wicewojewody Lubelskiego Pani Henryki Strojnowskiej.

Miały następujący przebieg:

Uroczysta Msza Święta w intencji poległych za wolność i niepodległość w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 r. oraz XX Rocznicy Odbudowy Pomnika Pamięci Narodowej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mariana Oszusta .

Zakończenie Mszy Świętej i przejście pod Pomnik Pamięci Narodowej odnowiony w tym roku z inicjatywy Rady Gminy Werbkowice i Wójta Gminy Werbkowice.

Wystąpienia zaproszonych gości złożenie wieńców przez przedstawicieli władz samorządów.

Spotkanie w GOK w Werbkowicach

Komitet Odbudowy Pomnika Pamięci Narodowej w Werbkowicach uhonorowany został Medalem Wojewody Lubelskiego w dowód uznania podniosłości podjęcia inicjatywy i jej realizacji, a także dbałość o patriotyczną postawę społeczną i godne uhonorowanie miejsc pamięci.

Medal następnie został przekazany przez Pana Jana Musolfa, członka komitetu, na ręce Lecha Bojko, Wójta Gminy Werbkowice, celem umieszczenia go w godnym miejscu w Urzędzie Gminy Werbkowice.

***

info i foto
UG Werbkowice

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009