17 czerwca 2024

Zamość: Promocja książki Agnieszki Szykuły-Żygawskiej

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Zamościu i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zapraszają na promocję książki Agnieszki Szykuły – Żygawskiej pt. „Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej”.

Reklamy

Spotkanie z autorką odbędzie się 12.02. br. (wtorek) o godz. 16:00 przy ul. Kolegiackiej 8a w Zamościu.

Autorka dokonała benedyktyńskiej pracy, przeszukując archiwa w poszukiwaniu informacji o życiu i działalności rzeźbiarzy na Zamojszczyźnie. Zapoznała się wnikliwie nie tylko z typowymi źródłami historyczno – artystycznymi […] ale przejrzała także księgi miejskie i metrykalne, w których informacje o charakterze historyczno – artystycznym trafia się mniej więcej raz na sto stron. Jej wysiłek przyniósł znakomite rezultaty, ponieważ udało się wyraziście zarysować interesujące osobowości Karola Burzyńskiego i Michała Wurztera młodszego oraz związać z tymi artystami liczne prace na podstawie jednoznacznych przekazów historycznych.

Reklamy

Fragment recenzji prof. dra hab. Piotra Krasnego

 

Agnieszka Szykuła-Żygawska ur. w Szczebrzeszynie, absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu, Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki UMCS oraz Historii Sztuki w KUL im. Jana Pawła II. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki KUL na podstawie rozprawy „Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji Zamojskiej 1589-1806”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ryszarda Knapińskiego. Laureatka konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa, organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki na prace naukowe młodych członków stowarzyszenia w 2011 r., stypendystka Prezydenta miasta Zamość w 2012 roku. Prezentowana książka powstała na kanwie pracy doktorskiej.

Reklamy

Pracuje w Zamościu, mieszka w Łabuńkach. Redaktor „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Współautorka 3 książek i ponad 130 artykułów dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny). Publikuje na łamach czasopism naukowych, popularnonaukowych, regionalnych oraz zagranicznych.

 

Agnieszka Szykuła – Żygawska, Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej, Wydawnictwo Werset, Lublin – Zamość, ss. 288.