23 września 2023

Zatrzymania i likwidacja grupy przestępczej – ZDJĘCIA

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu, zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych w związku z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi i alkoholem.

Reklamy

Zorganizowana przestępczość transgraniczna

Do zatrzymania podejrzanych doszło w dniu 15 marca br. Ustalono, że grupa działała od stycznia 2018 r. do marca 2020 r., wykazując aktywność na terenie województwa łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego, a także poza granicami kraju, na terytorium Niemiec i Szwajcarii. Przestępcza działalność polegała na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych, tj. alkoholu i papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego.

 

Przemyt wyrobów akcyzowych z Ukrainy do Polski

Osoby kierujące przestępczym procederem osobiście organizowały przemyt wyrobów akcyzowych z terytorium Ukrainy do Polski, gromadząc odpowiednie ilości towaru w celu przygotowania go do dystrybucji w głąb kraju i za granicę. Następnie, zgodnie z ustalonym podziałem ról w grupie, inni członkowie, zajmowali się przygotowaniem papierosów i alkoholu do dystrybucji, pakując towar do pojazdów wyposażonych w specjalne skrytki. Część członków grupy była odpowiedzialna za transport wyrobów akcyzowych, które trafiały do różnych miejsc na terenie kraju lub za granicą, celem dalszej odsprzedaży.

Reklamy

 

Straty Skarbu Państwa sięgają ponad 3 miliony złotych

Na skutek przestępczej działalności doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości ponad 3 milionów złotych z tytułu należnego podatku akcyzowego w wysokości niemal 2,5 miliona złotych, podatku VAT w wysokości około 670 000 złotych oraz cła w kwocie powyżej 180 000 złotych. Wysokość strat Skarbu Państwa wynika z nielegalnego obrotu papierosami w ilości niemal 140 000 paczek oraz  150 l alkoholu o 95 % stężeniu.

 

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej,  a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych.

Reklamy

Na wniosek prokuratora, wobec trzech osób pełniących wiodącą rolę w grupie, w tym wobec kierującego przestępczym procederem, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

W stosunku do pozostałych osób, prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Wobec pozostałych osób zatrzymanych, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.


(info i fot. NOSG)