Utrudnienia w Urzędzie Gminy Hrubieszów

Od poniedziałku 22 marca, w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osoby będą przyjmowane jedynie w punkcie obsługi interesanta.

Reklamy

W związku z rozwojem III fali pandemii wirusa SARS-CoV-2, od 22 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osoby będą przyjmowane jedynie w punkcie obsługi interesanta w godz. 8:00 – 15:00.

Wyznaczona w budynku strefa dla osób, które zechcą załatwić sprawę w urzędzie będzie służyć jedynie do pobrania druków i zostawienia ich wypełnionych w urnach. Będzie również możliwość komunikacji z wyznaczonym pracownikiem za pomocą wideokonferencji.

Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała odbyć czynności dotyczące weryfikacji założonej maseczki, sprawdzenia temperatury ciała, dezynfekcji rąk oraz postępować zgodnie z poleceniami pracowników.

W wyznaczonym punkcie samoobsługi będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba.

W dalszym ciągu jednak zaleca się, jako podstawową formę komunikacji z Urzędem oraz GOPS-em, dostępne rozwiązania telekomunikacyjne (skrzynka podawcza e-puap, poczta elektroniczna, telefon, fax) oraz pocztę tradycyjną.

Wszelkie płatności realizowane w kasie urzędu należy dokonywać w inny możliwy sposób, przelewem na konto Urzędu Gminy – numer: 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296, a płatności na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie na numer: 05 1240 2829 1111 0000 4027 1365.

Niniejsze wytyczne stosowane będą do odwołania.

(info: UG Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów: „Być kobietą…” w XXI wieku

Gmina Hrubieszów: „Być kobietą…” w XXI wieku

LubieHrubie na YouTube