14 kwietnia 2024

Zjazd Żołnierzy 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej

25 maja w Zwierzyńcu odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna Zjazd Żołnierzy 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, zorganizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Burmistrza Zwierzyńca.

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki  Kompanii Honorowej wystawionej przez 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz zgromadzonych kilkunastu pocztów sztandarowych m.in. 3 Bat. Zmech w Zamościu,  ŚZŻAK Okręg Zamość, Kół Rejonowych ŚZŻAK Stary Zamość, Krasnobród,  itd, szkół, org. pozarządowych) i delegacji przed Kościołem Garnizonowym AK w Zwierzyńcu. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez orkiestrę, otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba. Na uroczystość przybyli: Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP a zarazem prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej- Okręg Zamość, W. Kołodziejczyk- reprezentant warszawskiego środowiska Żołnierzy 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, Wojewodę Lubelskiego reprezentował Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Przemysław Cieszkowski, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Eugeniusz Polakowski; Wojsko Polskie było reprezentowane przez dowódcę Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu ppłka Tadeusza Nastarowicza, kpt. Tomasza Pilipa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu,  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie reprezentowała delegacja pracowników, Roztoczański Park Narodowy reprezentował-wraz z delegacją-Dyrektor Zdzisław Strupieniuk, na uroczystość przybyli również Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, prezes Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny Jerzy Zacharow, prezes Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska Marek Splewiński, prezes Towarzystwa Hrubieszowskiego Regionalnego Jerzy Krzyżewski. W uroczystościach uczestniczyli także: Weterani AK, mieszkańcy miasta i gminy Zwierzyniec oraz goście.

W dalszej części uroczystości rys historyczny przedstawił Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślak, który poinformował także zebranych o przyznaniu Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dla osób szczególnie zasłużonych dla Światowego Związku Żołnierzy AK. W/w Odznakę z rąk Prezesa  ŚZŻAK O/ Zamość Sławomira Zawiślaka, Wiceprezesa ŚZŻAK O/ Zamość mjra Tadeusza Kopcia, Wiceprezesa ŚZŻAK O/ Zamość mjra Michała Kręglickiego otrzymał pan Zdzisław Kotuła- były Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Apelu poległych i salwa honorowa Kompanii Honorowej WP, następnie liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej znajdującym się przy kościele garnizonowym.

Uroczystą Mszę Świętą za żołnierzy AK odprawił ks. Błażej Górski proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu. Oprawę muzyczną uroczystości zabezpieczyła Orkiestra OSP z Tomaszowa Lubelskiego.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości za pocztami sztandarowymi i Orkiestrą Wojskową przemaszerowali na teren parku miejskiego, gdzie organizatorzy zabezpieczyli poczęstunek żołnierski.

 

ŚZŻAK