12 kwietnia 2024

Znam swoje miasto 2018

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Zamościu i Katolickie Radio Zamość zapraszają do udziału w XI edycji konkursu wiedzy o Zamościu pn. Znam swoje miasto.

 

Spośród osób, które prześlą na adres Katolickiego Radia Zamość (do 20 lutego 2018 r.) prawidłowe odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody. 

 

                                                           Pytania konkursowe

 

  1. Kto zaprojektował kościół pw. św. Anny (Najświętszej Trójcy) znajdujący się w kompleksie klasztornym sióstr klarysek w Zamościu?
  2. W jakich latach więziony był w Zamościu major Walerian Łukasiński twórca Towarzystwa Patriotycznego?
  3. Przy jakiej ulicy znajduje się Figura ,,Św. Piątek” i co przedstawia?
  4. Kto namalował obraz ,,Św. Anna nauczająca Marię” znajdujący się w Kaplicy Ordynackiej w katedrze zamojskiej.
  5. Wyjaśnij pojęcie ,,Podkarpie”. Co to za miejsce i gdzie się znajduje?
  6. Gdzie w Zamościu mieszkał pisarz Icchock Lejb Perec?
  7. Wymień wszystkie żony Jana Zamoyskiego.
  8. W którym roku odbył się w Zamościu Zjazd Naukowy im. Szymona Szymonowica i z jakiej okazji był zorganizowany.
  9. Kto namalował obraz Amrita?
  10. Przy jakiej ulicy znajdował się Teatr Konstantego Ptaszyńskiego i co początkowo w tym budynku się znajdowało.

 

Prawidłowe odpowiedzi należy przesłać na adres:
Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość

Z dopiskiem Znam swoje miasto 2018
lub

na adres mailowy

lukaszkot@poczta.onet.pl

Wraz z odpowiedziami na pytania należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

 

       Losowanie nagród odbędzie się 22 lutego 2018 r. (czwartek) na antenie Katolickiego Radia Zamość w programie Skarby Zamojszczyzny/Podróże dalekie i bliskie o godzinie 18:00. Powtórka audycji w sobotę 24 lutego o 13:10.