15 czerwca 2024

Zostały już tylko dwa dni na przesyłanie zgłoszeń do konkursu ” Stąd jestem – tu zostaję”

Chcesz poznać historię Twojego regionu? A może słyszałeś opowieść dotyczącą Lubelszczyzny i jej mieszkańców, z którą chciałbyś zapoznać również innych? Uważasz, że nasz region ma wiele nieodkrytych tajemnic historycznych?

Reklamy

Jeżeli tak, zapraszamy Cię do udziału w konkursie na krótki film pt. „Stąd Jestem – Tu zostaję”. Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Koło Metodologiczne Historyków UMCS zapraszają do udziału w konkursie mającym na celu popularyzację historii naszego regionu wśród uczniów lubelskich placówek. Na zgłoszenia czekamy tylko do końca miesiąca.

– Historia regionalna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu tożsamości młodych ludzi. Świadomość tego, że na terenie „małej ojczyzny” miały miejsce ważne wydarzenia pozwala podjąć działania, które mają na celu ochronę pamięci o historii regionu. Owa świadomość buduje również przywiązanie do regionu, dzięki któremu młodzi ludzie zostają na Lubelszczyźnie i razem tworzą kapitał naszego województwa. Poznawanie historii regionalnej sprzyja również tworzeniu więzi międzypokoleniowych, o czym powinniśmy szczególnie pamiętać w bieżącym roku, który został przez Komisję Europejską ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Organizator konkursu.

Reklamy

Jeżeli jesteś uczniem szkoły średniej, interesujesz się historią swojej „małej ojczyzny” lub chcesz, aby to właśnie dzięki Tobie Twoi rówieśnicy mogli się dowiedzieć o ciekawych wydarzeniach z historii Lubelszczyzny i ich mieszkańców, to właśnie do Ciebie skierowany jest ten konkurs.

O czym ma być film? Podpowiada Ireneusz Makuchowski, członek Koła Metodologicznego Historyków UMCS, jeden z pomysłodawców konkursu:

Reklamy

– Uczniowie mogą nakręcić wywiad z dziadkiem, sąsiadem czy inną osobą starszą, która była świadkiem wydarzenia budującego naszą tożsamość regionalną. Mogą przygotować inscenizację ważnego wydarzenia w historii regionu, angażując w to swoich rówieśników i seniorów. Mogą też poprosić starszą osobę o sentymentalny spacer po swojej miejscowości i komentarz, jak wyglądała Lubelszczyzna sprzed lat. To są tylko przykłady. Jestem przekonany, że młodzież będzie miała jeszcze wiele innych ciekawych pomysłów.

Uczniowie (3 osoby oraz nauczyciel/opiekun) mają za zadanie stworzyć krótki film o historii regionalnej, która tematycznie odnosi się do hasła „STĄD JESTEM – TU ZOSTAJĘ”. Formą zgłoszenia jest przesłanie lub dostarczenie osobiście nagranego na płytę CD pliku filmowego w formacie mov, mpg, mp4, avi nie przekraczającego długości 8 minut na adres: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, ul. H. Kołłątaja 3/6a, 20-006 Lublin z dopiskiem na kopercie: „Konkurs filmowy”. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 listopada 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrodą główną w konkursie jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli, podczas której uczniowie wraz z nauczycielem będą mieli możliwość zobaczenia Brukseli oraz zwiedzenia Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.lenalubelska.pl oraz www.kmh.umcs.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy!